zš holešov základní škola Holešov

Jak můžete pomoci svým dětem

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy

Rubrika Jdeme do školy slouží především pro rodiče dětí, které navštěvují předškolní oddělení mateřské školy a nastoupí povinnou školní docházku.

Věříme, že rubrika bude užitečná nejen pro děti, ale i pro všechny ty, kteří se předškolní přípravou zabývají.

Jdeme do školy 1

Vážení rodiče, tento týden začínáme s naším „malým průvodcem předškolní přípravou“. Každý týden si můžete s Vaším předškolákem vyplnit speciálně připravené pracovní listy. Ty budou zaměřeny vždy na určitou oblast, kterou je třeba před nástupem do školy rozvíjet. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 2

Vážení rodiče, ve druhém týdnu se s Vašimi předškoláky „podíváme“ na oblast zrakového vnímání. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 3

V dnešním díle se zaměříme na prostorovou orientaci. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 4

Vážení rodiče, v pracovních listech na tento týden se zaměříme na  předmatematické představy, které slouží k rozvoji myšlení a logického uvažování. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 5

Vážení rodiče, tento týden budeme s dětmi rozvíjet poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti si rozšíříme slovní zásobu, podpoříme dosaženou úroveň rozumových schopností a dovedností, povedeme dítě k orientaci v prostředí, které jej obklopuje. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 6

Vážení rodiče, aktivity pro tento týden budou tak trochu s příslibem blížícího se jara, kdy počasí bude vybízet k pobytu venku, a zaměříme se v nich na rozvoj hrubé motoriky u Vašich předškoláků. VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 7

Tento týden se vrátíme k rozvoji předmatematických představ se zaměřením na tvary a jejich pojmenování (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník). VÍCE INFORMACÍ →

Jdeme do školy 8

Vážení rodiče, v dnešní části předškolní přípravy se budeme zabývat vizuomotorikou. VÍCE INFORMACÍ →