zš holešov základní škola Holešov

Tablety a projekty na 1. stupni

Používání tabletů na 1. stupni naší školy se stalo běžnou záležitostí. Také žáci 4. B je využívají v hodinách matematiky, českého jazyka i angličtiny. Ve vlastivědě se zase s chutí pustili do projektů o krajích naší republiky. Vypracovali krásné barevné přehledy plné zajímavostí, památek, zeměpisných a historických informací. Na jedné práci nechyběla ani místní pověst vlepená na papíru složeném do harmoniky. Žáci využili textů psaných rukou i tištěných psaných na počítači. Mezi obrázky najdete i práci chlapce s vážným postižením, který ji odvedl na jedničku. VÍCE INFORMACÍ →

Pozvánka na třídní schůzky a konzultace rodičů

Pozvánka na trřídní schůzky + 9. r. 12.11.2019

Páteční dopoledne s císařovnou a císařem

Během druhého pololetí loňského školního roku jsme se v hodinách vlastivědy dozvěděli mnoho zajímavého z historie Zemí Koruny české. Občas si děti domácí přípravu na hodiny vlastivědy zpestřily přípravou referátu, vyplněním pracovního listu či výrobou domácího projektu. Díky pořízení tří desítek tabletů do naší školy jsme se mohli 18. října směle pustit v rámci projektové výuky do zpracování života Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Propojili jsme si vlastivědu, výtvarnou výchovu a český jazyk a pod rukama dětí vznikala vskutku zajímavá dílka, která kromě estetické hodnoty přináší i kvalitní informace o životech dvou významných osobností na českém trůně. VÍCE INFORMACÍ →

Keramika

Práce v keramické dílně děti baví

Keramické kroužky mají na 1. Základní škole mnohaletou tradici a jsou určeny všem, kteří rádi tvoří. V letošním školním roce jsme pro velký zájem opět otevřeli tři kroužky, které fungují ve zcela nové a prostorné keramické dílně v přízemí školy. VÍCE INFORMACÍ →

Den otevřených dveří

pozvanka-23.10.

Výletníček Starý a Nový Jičín

Dne 12. října jsme se v odpoledních hodinách vydali s Výletníčkem na další výlet, tentokrát do Starého a Nového Jičína. Zpět jsme se vrátili ale až druhý den, opět v odpoledních hodinách.

Na zřícenině hradu Starý Jičín jsme si opekli špekáčky, u ohně zazpívali písničky a poslechli si spoustu pověstí o tomto kdysi významném a majestátním hradu. Absolvovali jsme noční prohlídku a poté jsme spali v opravené strážní věži. Ráno hned po snídani jsme se vydali do Nového Jičína, do muzea generála Laudona a do expozice klobouků firmy Tonak, kde jsme si i jeden klobouček sami nazdobili. Výlet se vydařil, zúčastnilo se 27 účastníků.

VÍCE INFORMACÍ →

Adaptační pobyt

Adapťák byl prima …..

Měsíc září uběhl jako voda a už tu byl náš dlouho očekávaný adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku.

Ve středu 25. září jsme 6. A, 6. B a 6. D zamířili do Rajnochovic k hotelu Pod Šaumburkem, kde jsme měli společně prožít tři dny plné her a zábavy. Cílem bylo naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat a navázat nová přátelství. VÍCE INFORMACÍ →

Páťáci v planetáriu

Na konci minulého týdne jsme se vypravili do Brna, abychom se ve Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře podrobně seznámili s pojmy týkající se vesmíru a hvězd. Zúčastnili jsme se výukového programu Planety: Cesta Sluneční soustavou 2 D. Průzkum vesmíru je fascinující a vždy nám přináší překvapivé poznatky. VÍCE INFORMACÍ →

Exkurze do zahradnictví žáků 1. A

První říjnový den jsme zahájili návštěvou zahradnictví v Holešově.  Během exkurze  se děti v  besedě zaměřené na půdu, kompostování a pěstování rostlin dozvěděly zajímavé poznatky týkající se učiva o podzimu.  V zahradnictví si  žáci také prohlédli podzimní výzdobu a seznámili se s rostlinami, které nyní vysazujeme  a  plodinami, které v podzimní době sklízíme . VÍCE INFORMACÍ →

Bádání nás baví

Od letošního školního roku začal na naší škole pracovat Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci – badatelé -  2. až 5. ročníku. Každé úterý po obědě se scházíme v učebně a laboratoři chemie a řešíme zapeklité úkoly. Kromě zábavy a radosti z pokusů získávají žáci cenné informace z oblasti přírodních věd, které mohou využít při svém dalším studiu. Naši badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením. VÍCE INFORMACÍ →