zš holešov základní škola Holešov

Přírodní vědy na naší škole

CKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do projektu je zapojeno 42 škol z celé republiky, v každém kraji jsou 3. Naše škola je jednou z nich. Cílem je zatraktivnit přírodní vědy pro žáky ZŠ, konkrétně předměty: fyzika, chemie a biologie.

Co projekt naší škole přinese?

NOVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY: měřící systémy PASCO (sady pomůcek na experimenty) notebooky a tablety.

Jak využijeme pomůcku ve výuce?

Žáci budou sami provádět experimenty jako: měření elektrického napětí, měření síly a pohybu, zkoumání magnetismu, mechanické kmitání a vlnění, analýzu chemických vlastností, měření pH, chemickou podstatu přírodních dějů, zákonitosti termodynamiky, zkoumání fotosyntézy– měření obsahu O2 a  CO2,  zkoumání skleníkového efektu, měření tlaku, teploty, demonstraci funkce plic a další.

PF 2019

PF 2019 na web

Zapáleni pro vědu

  Zapáleni pro vědu

O tom, že věda není žádná věda, se přesvědčili všichni žáci 1. stupně naší školy 20. a 21. prosince díky finanční podpoře Tesca v rámci programu Věda zblízka. VÍCE INFORMACÍ →

Pomáháme

Děti vždy pomáhají rády, zvlášť když jde o dobrou věc. V pátek 21. 12. 2018 jsme udělali radost rodině těžce nemocné dívky z Holešova. Předali jsme dárek a přání, děti k tomu zazpívaly koledy.  Fotografie ZDE

Návštěva školy ,,Active Learning,,

Předvánoční čas si žáci 3. A zpestřili návštěvou hulínské školy ,,Active Learning,,, kde  zhlédli adventní představení dětí. I naši žáci nezaháleli a dětem zdejší školy zazpívali  za doprovodu pana učitele  Březiny a žákyně  Moniky Ponížilově (9.C) vánoční písně.  VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Olomouc

V sobotu 15. 12. se konal poslední výletníček v tomto kalendářním roce, zavedl nás do Olomouce.

IMG_20181215_151634IMG_20181215_172418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍCE INFORMACÍ →

Matematika ?

  MATEMATIKA V BARVÁCH

Jako doprovázející pedagog jsem měl příležitost ve čtvrtek 13. prosince navštívit vernisáž „Matematika v barvách“ v holešovské knihovně. Předpokládal jsem, že se bude jednat o řadovou, svým způsobem nudnou výstavu, a zpětně musím přiznat, že můj předpoklad nebyl správný. VÍCE INFORMACÍ →

Mikuláš

    Mikulášská nadílka ve škole

Na konci prvního prosincového týdne procházel naší školou průvod v čele s vysokou postavou s dlouhými bílými vousy. Žáky a žákyně prvního stupně navštívil Mikuláš v doprovodu milých andělů a několika čertíků. V každé třídě andělé odměnili děti, které se dobře učí a nezlobí, a čerti si důrazně promluvili s neposluchy. Děti ale rychle pochopily, že Mikuláš a jeho doprovod přišli do jejich tříd především proto, aby je potěšili. Mikuláše a laskavé anděly za to obdarovaly básničkami, písničkami a říkankami. VÍCE INFORMACÍ →

Naše nové hřiště!

Nadace ČEZ prostřednictvím grantového programu Oranžové hřiště přispívá obcím na výstavbu a rekonstrukci venkovních hřišť. Město Holešov si v letošním roce takovou žádost podalo a po získání souhlasu padla volba na opravu našeho hřiště u 1. ZŠ Holešov. Díky tomu budou naši žáci sportovat na krásném novém povrchu. Hřiště bude odpoledne přístupné i veřejnosti. Moc děkujeme :-D

Jééé, už sněží!

sněžítko5