zš holešov základní škola Holešov

Vycházka druháků do přírody

V rámci učiva prvouky žáci II. A  uskutečnili vycházku do přírody v okolí Holešova, aby si ukázali rostliny a drobné živočichy, kteří se vyskytují na louce a v její blízkosti. Děti si později na základě získaných poznatků vytvořily vlastní herbář lučních květin a pěkné zážitky z vycházky ztvárnily ve výtvarné a pracovní výchově.        VÍCE INFORMACÍ →

Soutěžní den IZS

Nikdo jistě nepochybuje, že je potřeba umět poskytnout první pomoc, vědět si rady při nenadálé život ohrožující situaci jako je požár, autonehoda, přepadení a podobně. Tyto a mnohé další dovednosti a znalosti museli prokázat žáci osmých tříd, kteří se zúčastnili již 2. ročníku Soutěžního dne s Integrovaným záchranným systémem O pohár hejtmana Zlínského kraje. VÍCE INFORMACÍ →

Pangea není jen pravěký kontinent

Pangea je také název mezinárodní matematické soutěže, kde má Česká republika třetí nejhojnější účast mezi evropskými zeměmi.  1. ZŠ Holešov se této matematicko-logické soutěže pravidelně zúčastňuje. VÍCE INFORMACÍ →

Sběr

sber

1. ročník štafetového běhu v Holešově

V pátek 27. dubna se naši žáci zúčastnili 1. ročníku sportovní soutěže ve štafetovém běhu. VÍCE INFORMACÍ →

Talentmánie ve školní družině

Také v tomto roce 25. 4. proběhlo velké finále Talentmánie. Všichni ve školní družině se mohli přesvědčit, jaké šikovné děti máme ve škole. Děti si připravily taneční vystoupení, mnohé z nich zazpívaly a ti nejmenší předvedli baletní vystoupení. Nechyběly ani společenské tance a ukázka karate, nebo kouzlení. Velké zastoupení měla hra na hudební nástroj. Všichni si odpoledne užili a už se těší na příští ročník a nové talenty. fotogalerie

Mc Donald´s Cup v naší režii

Vybraní žáci z 1. – 5. ročníku se zúčastnili okrskového kola tohoto fotbalového turnaje v Kostelci u Holešova. Mladší i starší žáci nenašli přemožitele a suverénně zvítězili v obou kategoriích. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve vyšším kole těmto žákům:

Mladší: Šimon Skotek, Martin Remeš (1. B),David Beneš, Daniel Brdička, Marek Krumpolc, Jakub Mikšánek, Jan Vašíček (3. A),Filip Balajka (3. B),Filip Hošťálek, Vojtěch Sklenář (3. C).

Starší: Marian Kopčil (4. A), Tomáš Podlas, Matěj Tkadlec, Lukáš Tureček, Jakub Dlabaja (4. C), Michael Dudek, Marek Murín (5. A), František Doležel, Roman Bouchal, Andrej Podgurskij (5. B).

Titul nejlepšího hráče turnaje získali : Filip Balajka a Michael Dudek !!! :-D   

Krtečkův zápis

Atmosféra jako v pohádce přivítala naše budoucí prvňáčky u zápisu do 1. ročníku. Při významném kroku v jejich životě je provázela malebná zvířátka, kamarádi krtečka, a nakonec se mohli proletět v raketě. Na budoucí žáčky se těšíme v Nulté školičce a pak v září, v první školní den.

8

 

 

Olympiáda z anglického jazyka v 6. ročníku

V úterý 25. 4. 2018 se uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 6. ročníků. Děti si porovnaly své jazykové dovednosti v tématech: Můj den, Moje rodina a Moje škola. Porota hodnotila plynulost a správnost mluveného projevu, slovní zásobu, výslovnost a schopnost navázat rozhovor. Vítězná místa obsadili tito žáci:

1. místo – Zuzana  Popelková  6. C

2. místo – Tereza Zicháčková  6. C

3. místo – Martin Blaho 6. A

 Oceňujeme připravenost žáků a přejeme jim další úspěchy v soutěžích.

                                                                                                                      Vyučující anglického jazyka

Děti přijaté do 1. ročníku pro školní rok 2018 - 2019

seznam ZDE