zš holešov základní škola Holešov

Noc s Andersenem 2018

Z pátku 23. 3. na sobotu 24. 3. se ve školní družině konala Noc s Andersenem. Ve škole nocovala na sto účastníků ze všech oddělení školní družiny, předškoláků i starších pomocníků.

 

Noc s Andersenem je jedna z největších a nejatraktivnějších akcí pro děti ze školní družiny. Letošní program se nelišil od zaběhnutého. Po příchodu si děti vyráběly a po vyrábění následovala pyžamová diskotéka s hrami. Po osmé hodině startovali nejmladší na stezku odvahy (s hodnými strašidly, co dávají úkoly) a než vyrazil poslední ze starších bylo po desáté hodině, kdy nejmladší už spali a starší ještě poslouchali čtené pohádky.

Natáčení studentského filmu

Na naší škole probíhalo 20. března natáčení některých scén  krátkého filmu Láska nebojácná, které bude absolventským produktem studentů střední školy Creative Hill College ve Zlíně. Naši žáci se mohli zúčastnit natáčení jako komparz. Byl to pro ně velmi zajímavý zážitek a už se těší, až film shlédnou koncem června na veřejném promítání v Hulíně. O celé akci budeme všechny žáky i rodiče dále informovat, neboť film je zaměřen na prevenci šikany, což je aktuální problém na mnoha školách. Fotografie z natáčení

Pěvecká soutěž

Dne 14. března se v Bystřici pod Hostýnem  konal již 24. ročník pěvecké soutěže  O hostýnskou píšťaličku. Ve zpěvu valašských lidových písní  naši školu velmi pěkně reprezentovali žáci Izabela Dohnalová (2.A), Tereza Mirynská (3.A), Sofie Červenková (5.A),  Šimon Brdička (5.A) a Monika Ponížilová (8.C). VÍCE INFORMACÍ →

Pracujeme se dřevem

V rámci spolupráce se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem měli naši žáci 8. ročníků možnost využít v pracovním vyučování odborné dílny této školy. VÍCE INFORMACÍ →

Okresní kolo v házené - postupujeme!!

Začátkem března se konalo v Bystřici pod Hostýnem okresní kolo v házené. Naši reprezentanti si vybojovali 1. místo a tím postup do krajského kola!

Reprezentovali nás: Josef Ševeček (7. D), Stanislav Zbranek (8. B), Thomas Macura (8. C), Daniel Měrka (8. C), Petr Vilímek (8. C), Tomáš Hudec (9. A), David Bardoděj (9. B), Martin Horňák (9. B), Pavel Mynařík (9. C).

Návštěva v CpS

14. března naše 3.oddělení školní družiny opět navštívilo babičky a dědečky v Centru pro seniory. Pro děti i seniory společně bylo připraveno sportovní odpoledne, hrály se kuželky a pétanque. Děti si za sportování vysloužily občerstvení a na památku pochvalný list. Setkávání dětí se staršími lidmi v Centru pro seniory je pro naši družinu již tradicí. Jsme rádi, že můžeme starším lidem zpříjemnit všedni dny svou návštěvou a těšíme na další spolupráci. :-) VÍCE INFORMACÍ →

Karneval ve školní družině

Koncem února se konal v naší školní družině karneval. Všechna oddělení se zapojila do soutěží, diskotéky i tomboly. Vedoucí vychovatelky vyhodnotily nejlepší masky, tentokrát ty, co byly ručně zhotovené. Celé odpoledne si všechny děti pěkně užily a děkují rodičům za sponzorské dárečky. Fotografie

Výletníček Kasařov

V sobotu 3. 3. se uskutečnila zimní vycházka v okolí Holešova.

VÍCE INFORMACÍ →

Den otevřených dveří

Nepojmenovaný 2.bmpdod

Hrátky s předškoláky

Na konci února jsme měli na škole milou návštěvu. I přes mrazivé počasí si k nám přišly zasportovat děti z mateřských škol v doprovodu usměvavých paní učitelek.  Při sportování jim pomáhali naši žáci 7.B třídy a svého úkolu se zhostili velmi dobře. Děti, malé i velké, byly velmi šikovné a těšíme se na  další návštěvu třeba 13. 3. na dnu otevřených dveří naší školy nebo na květnové nulté školičce.