zš holešov základní škola Holešov

Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče,

tak jako každým rokem, budeme i v letošním školním roce přijímat žáky do běžných tříd, tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Základní myšlenkou práce ve třídách s rozšířenou výukou je umožnit žákům rozvoj jejich vloh a schopností. VÍCE INFORMACÍ →

zájmové útvary - kroužky

KROUŽKY ŠKOLNÍHO KLUBU
  název kroužku pro třídy vedoucí den  čas 
1. Angličtina hrou 1. A 1. A Jeřábková pondělí 11:35 – 12:20
2. Angličtina hrou 1. B 1. B Ivancová úterý 11:35 – 12:20
3. Angličtina hrou 2. A 2. A Křenková pondělí 11:35 – 12:20
4. Angličtina hrou 2. B 2. B Omastová středa 11:35 – 12:20
5. Angličtina hrou 2. C 2. C Dratvová pondělí 11:35 – 12:20
6. Zábavná angličtina 4. – 5. ročník Gregušová úterý 12:30 – 14:15
7. Individuální logopedie dle potřeby žáků Jeřábková úterý 12:30 – 13:15
8. Čtenářský klub 1. – 5. ročník Dohnalová středa 13:00 – 14:00
9. Čtenářský klub 1. – 5. ročník Gořalíková čtvrtek 13:00 – 14:00
10. Zahrádkářský 4. – 5. ročník Skýpalová pondělí 12:30 – 13:15
11. Banana Vox – pěvecký 1. – 5. ročník Vyhlídalová pondělí 13:30 – 15:00
12. Keramika 4. – 5. ročník Hrušková středa 13:00 – 14:00
13. Popový zpěv 6. -9. ročník Březina pondělí 14:00 – 15:00
14. Novinářský 6. -9. ročník Obdržálková úterý 13:45 – 14:30
15. Volejbal 6. – 9. ročník Grešová úterý 13:45 – 15:00
16. Florbal 6. -9. ročník Oral  pondělí 13:45 – 14:45
KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
  název kroužku pro třídy vedoucí den  čas 
1. Všehochuť s pokusy   1. – 5. třída Imramovská pondělí 15:00 – 16:30
2. Zumba  1. – 5. třída Solařová pondělí 15:00 – 16:00
3. Tvořivá dílna   2. – 5. třída Valouchová pondělí 15:00 – 16:30
4. Atletika   1. – 2. třída Valchařová úterý 15:00 – 16:00
5. Šachy 1. – 5. třída Tomeček úterý   06:30 – 07:30
6. Šachy 1. – 5. třída Barančík   středa 15:00 – 16:30
7. Pečení   1. – 5. třída Solařová úterý 15:00 – 16:30
8. Programování   2. – 5. třída Barančík úterý 15:00 – 16:30
9. Keramický kroužek   3. – 5. třída Dohnálková úterý 15:00 – 16:30
10. Atletika   3. – 5. třída Valchařová sředa 15:00 – 16:00
11. Keramický kroužek   1. – 2. třída Dohnálková středa 15:00 – 16:30
12. Všehochuť s pokusy   1. – 5. třída Imramovská čtvrtek 15:00 – 16:30
13. Sportovní hry   2. – 5. třída Barančík čtvrtek 15:00 – 16:30
14. Základy programování   1. – 5. třída Barančík pátek 15:00 – 16:30
15. Výletníček   Barančík sobota 1x za měsíc

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin jednotlivých tříd zjistíte kliknutím na elektronickou žákovskou knížku v nabídce vpravo nahoře. Zvolíte ROZVRH a kliknutím na příkaz „DALŠÍ“ se dostanete na požadovanou třídu.

Postup hledání rozvrhu na webu

 

 

HOME

 

 

 

 

Školní zvonění

Dítě si můžete vyzvednout z vyučování jen o přestávkách!

1. hodina 7.45 – 8.30
2. hodina 8.40 – 9.25
3. hodina 9.45 – 10.30
4. hodina 10.40 – 11.25
5. hodina 11.35 – 12.20
6. hodina 12.30 – 13.15
7. hodina 13.25 – 14.10
8. hodina 14.15 – 15.00

    HOME

popis činnosti kroužků

 

ANGLIČTINA HROU

Zájmový kroužek Angličtina hrou je určený pro žáky prvního nebo druhého ročníku základní školy. Děti se zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka. Osvojují si slovní zásobu, jednoduché věty a fráze. Při výuce využíváme hodně poslechu, zpěv písní, didaktické hry, kreslené, pohybové aktivity, předměty denní potřeby (školní potřeby, oblečení, barevné papíry, číslice, hračky, atd.).
Pracujeme s anglickou učebnicí Happy House 1 (ve druhém ročníku Happy House 2), kterou si žáci sami zakoupí (je možnost objednat společně přes školu).
V průběhu každé hodiny žáci slyší mluvené anglické slovo, které si naposloucháním, procvičováním a opakováním nakonec zapamatují. Je to pro ně dobrý začátek pro seznamování se s jazykem a snazší a plynulejší přechod z mluveného slova k psanému, se kterým žáci začnou již povinně ve 3. třídě.

Zájmový útvar Angličtina hrou probíhá s časovou dotací jedna hodina týdně.

ŠKOLA HROU

Škola hrou je kroužek pro žáky 4. nebo 5. tříd, kteří mají problémy se zvládáním učiva
českého jazyka nebo matematiky, nebo kteří nemají dost času na domácí přípravu do školy.
V kroužku si žáci zopakují aktuálně probírané učivo z českého jazyka a matematiky a procvičí si je formou doplňovaček, křížovek a soutěží.
Volíme takové metody práce, které již předem nepreferují vybrané jedince, ale dávají šanci uspět všem. Rovněž se osvědčují úkoly, při kterých se žáci mohou tvořivě uplatnit – např. v matematice k zadaným číslům sestavují slovní úlohy, vymýšlí různá řešení – jednodušší nebo složitější. I při procvičování učiva z jazyka českého využíváme hry, často spojené s pohybem, protože děti je hrají s nadšením a soustředěním.
Na procvičování žáci používají zvláštní pracovní sešity, které si sami dokoupí (je možnost objednat společně přes školu).

POHYBOVÉ HRY

Tento kroužek otevíráme pro žáky 2. – 5. ročníků. Je zaměřen na zvládání míčových her, hlavně vybíjené a kopané. Učíme se i základy ostatních míčových her – basketbalu, přehazované, odbíjené nebo házené. Posilujeme s plnými míči, šplháme, cvičíme se švihadly, na kruzích apod. Na jaře cvičíme na školním hřišti disciplíny z lehké atletiky.
Kroužek je určen žákům, kteří mají rádi různé sportovní aktivity a chtějí se pohybovat více než jen v povinných hodinách tělesné výchovy. V kroužku je možnost i netradičních her a sportů, které v běžných hodinách se žáky neprovozujeme.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE

Je zájmový útvar zaměřený na nápravu vad výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, artikulační obratnosti a sluchového vnímání.
Žák má možnost docházet na individuální logopedickou péči, která probíhá jedenkrát týdně. Texty určené k procvičování správné výslovnosti mají děti zapsány v deníčku. Do nápravné péče jsou zapojeni rodiče, kteří s dítětem pravidelně cvičné texty opakují podle pokynu logopeda.
O způsobu a výsledcích terapie jsou rodiče informováni osobně nebo písemně prostřednictvím deníčku.

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK

Je určen žákům II. stupně školy, děvčatům i chlapcům, kteří mají rádi výtvarnou výchovu. Zaměřuje se na výtvarné činnosti, převážně na výrobu keramiky, ale i výrobu přáníček nebo netradiční výtvarné techniky jako je batikování látek, výrobu textilních doplňků apod.

PĚVECKÝ KROUŽEK

Pěvecký kroužek Banana Vox je určen pro všechny děti, které si chtějí zazpívat, zatančit a s nacvičeným programem vystoupit před spolužáky ze školy, rodiči nebo veřejností. Není podmínku dokonalý hudební sluch nebo nadání. Jde o to, aby děti zpívaly a vystupovaly rády.
Cílem kroužku je vybudovat v dětech kladný vztah k hudbě jakéhokoliv žánru (Pop, rock, country, lidové písně). Děti se učí nenásilnou formou vnímat rytmus, hlavně pomocí jednoduchých tanečních kroků, kterými naše vystoupení zpestřujeme.
Malí zpěváčci mají taktéž možnost si vyzkoušet studiovou práci ve zlínském studiu Golden Apple za pomoci a podpory hudebníka Pavla Březiny. Zde s dětmi některé písně předzpíváváme (natočíme zvukový záznam), což nám ulehčí práci při vystoupení, jelikož naše představení jsou často doplňována tanečními choreografiemi. Navíc se někteří zbaví trémy před vystoupením a mohou si plnohodnotně užít svého výstupu.
Kroužek navštěvují žáci různého věku a pohlaví, děti zde vytvářejí velkou sociální skupinu, ve které se vzájemně akceptují a spolupracují. Na všem, co se v kroužku dělá, se samy podílejí, učí se vyjadřovat své názory, představy a tužby.
Jelikož často svá vystoupení doplňujeme i dramatizací písní, stávají se děti malými herci, kteří se snaží pobavit své publikum.
Za školní rok máme několik vystoupení různého žánru. Většina našich vystoupení je věnovaná dětem, ale i široké veřejnosti.

VOLEJBAL

Kroužek volejbalu je určen děvčatům 6. – 9. tříd, které mají rády tento sport a chtějí se zdokonalit a zahrát si i mimo běžnou školní výuku.
Dovednosti v tomto sportu využijí při reprezentaci školy na okresních i krajských soutěžích.
Kroužek probíhá ve sportovní tělocvičně v nové budově školy.

RUČNÍ PRÁCE

Kroužek „Ruční práce“ je součástí činnosti školní družiny, je tedy určen pouze žákům přihlášeným do ŠD. Vyrábíme zde různé výrobky a dárečky a pracujeme s různými technikami. Hodně používáme přírodní materiál, např. keramickou hlínu. Zveme si také šikovné maminky, které nás něco nového naučí.
V minulých letech jsme například pletli tatary, vyráběli andílky z korálků, bižuterii, pletli klíčenky z bužírky, vyráběli figurky z vlny – chobotničky, panenky a panáčky.

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Sportovní kroužek je součástí školní družiny a je určen dětem navštěvujícím ŠD. Formou her a soutěží se žáci učí obratnosti a postřehu. Využíváme prostory venkovního hřiště a malé školní tělocvičny.
Kroužek probíhá 1x za 14 dnů (střídá se s kroužkem pracovně výtvarným).

PRACOVNĚ VÝTVARNÝ KROUŽEK

Tento kroužek je součástí školní družiny a tedy určen žákům přihlášeným do ŠD. Žáci se učí používat různé výtvarné techniky. K práci používají přírodniny dle ročního období, textilie a další materiály.
Kroužek rozvíjí dovednosti, tvůrčí zobrazovací schopnosti, fantazii a vede děti k samostatné tvořivé práci.
Své výrobky si žáci s radostí odnášejí domů.
Kroužek probíhá 1x za 14 dnů (střídá se s kroužkem sportovním).

VAŘENÍ

Tento kroužek je určen především žákům II. stupně, ale mohou se přihlásit i mladší žáci, děvčata i chlapci.
Ve školní kuchyňce se žáci naučí připravovat kompletní pokrmy od jednoduchých až po složité, učí se správnému stolování, zásady hygieny. Při vaření musejí spolupracovat, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Každá lekce končí společnou konzumací uvařeného jídla, někdy si je žáci donesou i domů. Výběr jídel, která se budou připravovat, provádějí žáci společně s vedoucí kroužku.
Před Vánocemi je zvykem, že si žáci zkusí připravit štědrovečerní večeři i se slavnostní výzdobou stolu.

HOME

Volitelné předměty v roce 2016 -17

 

 

HOME

 

Rozšířená výuka

Třídy s rozšířenou výukou matematiky formou volitelných předmětů

Tato výuka má naší škole dlouholetou tradici, dobré výsledky a je alternativou studia na osmiletém gymnáziu. Základním myšlenkou práce v těchto třídách je umožnit nadaným žákům rozvoj jejich vloh a schopností a připravit je na studium na střední škole. Žáci těchto tříd jsou úspěšní nejen u přijímacích zkoušek na střední školy, ale také později při studiu.

Učební plán v těchto třídách je rozšířen zpočátku o 2 hodiny matematiky týdně, později o hodinu matematiky.

Žáci těchto tříd se pravidelně zúčastňují matematických soustředění. Tato jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení a využití matematiky a fyziky v praxi. V rámci těchto soustředění probíhají např. topografické práce v terénu, astronomická pozorování, statistická šetření apod. Výuku doplňujeme o odborné exkurze například do Vědeckého centra v Ostravě, Hi-tech centra v Uherském Brodě, na Veletrh vědy v Olomouci.

Výuku v těchto třídách vedou zkušení pedagogové, kteří své hodiny obohacují novými netradičními metodami, často s využitím počítačové učebny.

Samozřejmou součástí učebního plánu je výuka informatiky. V rámci tohoto předmětu se žáci stávají zkušenými uživateli výpočetní techniky. Žáci se naučí pracovat s textovým a grafickým editorem, tabulkovým procesorem, naučí se vytvářet jednoduché www stránky. Součástí učebního plánu informatiky je také práce s editory pro úpravu digitální fotografie. Výuka v tomto předmětu probíhá formou projektového vyučování – po ukončení každé kapitoly musí žáci vypracovat samostatně projekt, v němž prokáží, jak hluboce danou problematiku zvládli.

Nové znalosti a poznatky získávají žáci nejen v hodinách, ale také s pomocí internetu, ke kterému mají volný přístup. Právě internet žáci velmi často využívají při vypracovávání závěrečných projektů.

  • V těchto třídách se žáci cíleně připravují ke studiu na střední škole
  • V učebním plánu se počítá s větším rozsahem znalostí
  • Žáci jsou vedení více k samostatnosti, podporujeme rozvoj logického myšlení
  • Přednostně je zařazena  výuka druhého cizího jazyka – němčiny

 Ukázky přijímacího řízení                                                       Učební plán tříd s rozšířenou matematikou

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy formou volitelných předmětů

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla zřízena poprvé pro 6. ročník ve školním roce 1999 – 2000.

Výuka v těchto třídách je vhodná pro žáky, kteří se zajímají o různé druhy sportu, jsou pohybově nadaní, upřednostňují a vyžadují větší míru sportovních činností ve výuce. Žáci těchto tříd nás pravidelně reprezentují ve všech místních, okrskových, okresních i krajských sportovních soutěžích, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Učební plán je v těchto třídách rozšířen o sportovní hry a sportovní trénink.

  • Žáci se věnují volejbalu, florbalu, kopané, basketbalu, atletice, gymnastice, kondičním cvičením, aerobiku.
  • V 6. a 7. ročníku se žáci zúčastňují týdenního sportovního kurzu. Náplní jsou kromě klasických kolektivních her i různé sportovní činnosti v přírodě jako orientační běh, turistika a cyklistika a jiné.
  • V 8. a 9. ročníku probíhá sportovní kurz například formou sportovních aktivit ve Sportcentru Holešov (spinning, plavání, posilování, squash).

Disciplíny přijímacího řízení

1. Atletika: 60 m, 600 m - dívky, 800 m - chlapci, skok daleký, hod kriketovým míčkem
2. Kondiční testy: člunkový běh, překážkový běh, skok z místa, hod plným míčem, skok přes švihadlo (2 min), leh-sed (1 min), přihrávky s míčem

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů v obou disciplínách.

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení probíhají tradičně v měsíci květnu. O přesném termínu budete informováni v průběhu měsíce dubna.

Učební plán tříd s rozšířenou tělesnou výchovou

Přihláška-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (W)

Přihláška-do-tříd-s-rozšířenou-výukou (PDF)

HOME