zš holešov základní škola Holešov

Modernizace odborných učeben ICT a jazyků

logo projektu 47

 

 

 

 

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ICT a jazyků

Doba projektu: červenec 2017 – listopad 2019

Výše projektu: 4 154 170,- Kč

Výše dotace: 90 %

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003901

Popis projektu: Hlavním cílem byla rekonstrukce internetové sítě, rekonstrukce učebny ICT a vybudování dvou dalších ICT učeben a rekonstrukce dvou učeben cizích jazyků.  Toto zkvalitnění pracovních podmínek má vliv na zlepšení výsledků ve vzdělávání.

Při výuce cizích jazyků (anglického, německého a ruského) žáci mohou využívat nahrávacího programu, což umožní kvalitní poslech, komunikaci ve dvojicích i skupinách, využití počítačových programů na noteboocích. Vybavení počítačových učeben rozšíří možnost využití ICT ve všech výukových předmětech na 1. i 2. stupni školy. Tyto učebny jsou také vybaveny novým účelným a pohodlným nábytkem na míru.

Součástí projektu je vybudování pracoviště školního psychologa pro podporu bezpečného klimatu ve škole a zvýšení komfortu poskytovaných služeb žákům, jejich rodičům i pedagogům a venkovní úprava prostoru vedle atria, kde byly vysazeny drobné okrasné rostliny a doplněn mobiliář.

 

 

Šablony 2

Šablony pro ZŠ  - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023

 

 Co bylo cílem této výzvy?

  • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
  • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Podporovat společné vzdělávání:
  • Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • Vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 Jaké jsou podporované aktivity u nás ve škole?

  • Školní psycholog
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na anglický jazyk, ruský jazyk, mentoring, čtenářskou gramotnost a inkluzi,
  • Čtenářský klub pro děti, klub zábavné logiky
  • Výuka metodou CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

plakat

Výzva 56

Výsledek_vyzvy_k_podani_nabidek

Zápis_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 Krycí list nabídky.pdf

Příloha č.2 Krycí list nabídky.docx

Příloha č.3 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.3 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.4 Cenová-nabídka.pdf

Příloha č.4 Cenová nabídka.docx

Příloha č.5 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.5 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.pdf

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.docx

Příloha č.7 Návrh smlouvy.pdf

Příloha č.7 Návrh smlouvy.docx

Výzva k podání nabídky

Seznam materiálů

seznam materiálů

Finanční matematika

Seznam      Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Přírodověda

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Výtvarná výchova

Seznam     Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Německý jazyk

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Anglický jazyk II.

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Český jazyk II.

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →