zš holešov základní škola Holešov

Výzva 56

Výsledek_vyzvy_k_podani_nabidek

Zápis_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 Krycí list nabídky.pdf

Příloha č.2 Krycí list nabídky.docx

Příloha č.3 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.3 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.4 Cenová-nabídka.pdf

Příloha č.4 Cenová nabídka.docx

Příloha č.5 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.5 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.pdf

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.docx

Příloha č.7 Návrh smlouvy.pdf

Příloha č.7 Návrh smlouvy.docx

Výzva k podání nabídky

Projekty

 Probíhající projekty

Realizované ukončené projekty

Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti

                                                                                         O projektu Rovné příležitosti žáků

 

Spolupracovali jsme na projektech se středními školami

  • se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem – projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
  • se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem – projekt Sdílení učeben SŠ pro povinnou výuku ZŠ
  • s Gymnáziem Ladislava  Jaroše Holešov – projekt Laboratorium přírodních věd
  • se Střední zdravotnickou školou v Kroměříži – projekt  Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž

           

VÍCE INFORMACÍ →

Seznam materiálů

seznam materiálů

Finanční matematika

Seznam      Materiály:

VÍCE INFORMACÍ →

Přírodověda

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Výtvarná výchova

Seznam     Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Německý jazyk

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Anglický jazyk II.

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Český jazyk II.

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →

Přírodopis

Seznam       Materiály: VÍCE INFORMACÍ →