zš holešov základní škola Holešov

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020

 K zápisu do 1. třídy se dostavilo v pátek 26. dubna 2019 celkem 50 dětí. Z toho 11 z nich byl udělen odklad. Seznam přijatých dětí je  >> ZDE <<

Příjimací řízení na střední školy

  Prezentace -    přijímací řízení 2018

 Informace o přijímacím řízení

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon, podle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. VÍCE INFORMACÍ →

Odvolací řízení

Informace o odvolacím řízení

 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Případné změny školské legislativy související s přijímacím řízením doporučujeme sledovat ve sdělovacích prostředcích nebo se informovat u výchovných poradců základních škol. VÍCE INFORMACÍ →

Zápis do 1. třídy

Pátek, 26. dubna 2019, 12.00 – 17.00 hodin.

Informace k zápisu 2019   << klikněte pro informace

K zápisu do 1. třídy přijímáme všechny zájemce bez ohledu na místo bydliště.

Vážení rodiče, chcete – li sobě i nám usnadnit formální část zápisu, můžete vyplnit následující přihlášku, abychom si připravili předem potřebné písemnosti. Děkujeme.

Přihláška k zápisu do 1. ročníku

* vyznačuje povinnou položku

novinky od roku 2019-20    << klikněte pro informace              Proč si zvolit naši školu      << klikněte pro informace

VÍCE INFORMACÍ →

Školní psycholog

Vážení rodiče,

od května 2017 máte možnost využívat služeb školního psychologa v prostorách školy. Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (společně s vedením školy, výchovným poradcem a školním metodikem prevence) a vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy. Jeho služby mohou využít žáci, rodiče, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy. Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání žáka. Školní psycholog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. VÍCE INFORMACÍ →

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště:

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů ve škole, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou v naší škole zajišťovány výchovným a kariérním poradcem, školním metodikem prevence, logopedem a v nejbližší době také školním psychologem. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé a samozřejmě vedení školy. VÍCE INFORMACÍ →

Přehled termínů třídních schůzek

třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků ve školním roce 2018 – 2019 :

 

den

čas

místo

program

25. září 2018

15:30 – 18:00

hala + třídy školy

členská schůze a

třídní schůzky

13. listopadu 2018

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

8. ledna 2019

15:00 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

16. dubna 2019

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

4. června 2019

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

POZOR!  ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZEK V LEDNU 2019

Na 1. stupni budou vždy probíhat třídní schůzky se společným začátkem v 15:30 hodin,

na 2. stupni budou konzultace v průběhu celé doby (15:30 – 18:00).

Rodiče si mohou kdykoli i mimo tyto termíny domluvit schůzku s třídním učitelem nebo jinými vyučujícími.

Den otevřených dveří bude v úterý 2. dubna 2019

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd bude ve čtvrtek 27. 6. 2019

Organizace sběrů:

papír, textil, elektroodpad
použitý olej a tuky
průběžně

HOME

Přehled prázdnin

podzimní prázdniny pondělí 29.10.2018 –  úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny sobota 22.12.2018 –  středa 2.1.2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 25. 2. – neděle 3. 3. 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019
Školní rok 2018 / 2019 začíná pondělí 2. září 2019

 

HOME