zš holešov základní škola Holešov

Plán školního roku 2019 - 2020

 Hlavní úkoly

1. Vzdělávání a výchova:
a)      Uskutečnit srovnávací testy Scio  
b)      Poskytovat žákům včasnou zpětnou vazbu v oblasti vzdělávání  
c)      Posilovat právní povědomí žáků a jejich zodpovědnost za vlastní výsledky a chování
2. Pedagogičtí zaměstnanci:
a)      Věnovat se práci s nadanými žáky, rozvíjet nadání žáků  
b)      Dále se vzdělávat v komunikačních a jiných sociálních dovednostech   
c)      Vést žáky k šetření školního majetku  
3. Působení vzhledem k veřejnosti a rodičům žáků:
a)      Delegovat zodpovědnost za PR školy (webové stránky, facebook a tisk)  
b)      Častěji informovat rodiče o úspěších žáků, dodržovat pravidlo 3:1, slovní hodnocení 
c)      Upřednostnit osobní zpětnou vazbu od rodičů nad EŽK  
4. Spolupráce:
a)      Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem v oblasti nutných investic a oprav  
b)      Pokračovat ve spolupráci se všemi partnery (školy, spolky, organizace)  
c)      Zapojit více rodiče do života školy          


HOME