zš holešov základní škola Holešov

Výletníček Praha

V pátek 31. 1. jsme s výletníčkem odjeli do Prahy a vrátili se až v neděli 2. 2. 2020. Do Prahy jsme jeli na již tradiční akci „Ledová Praha“, kdy je spousta muzeí a památek v naší metropoli otevřena pro děti zdarma či za symbolickou cenu. VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Zlín

V neděli 22. 12. jsme se s výletníčkem vydali na již tradiční výlet – na vánoční trhy a na laser game. Letos jsme ovšem nejeli do Olomouce, jako předchozí roky, ale do Zlína. Cestu jsme si trochu prodloužili o návštěvu Vizovického zámku, kde probíhala výstava o vánočních filmech. Výlet se vydařil, vánoční náladu nasávalo 22 účastníků.

Spaní ve škole

Ze soboty 30. listopadu na neděli 1. prosince se uskutečnilo již tradiční předvánoční přespání ve škole. Akce pořádané 2. oddělením školní družiny se zúčastnilo 55 dětí z naší školy a navíc i několik bývalých žáků jako pomocníci. Je úžasné, že tolik dětí má zájem o to být ve škole ve svém volném čase, dokonce na akci, jejíž program je poslední 4 roky neměnný - prohlídka školy potmě, schovka, oblíbené sardinky a samozřejmě stezka odvahy. Jako každá tradice, i tato má svůj konec, letošní ročník byl poslední. Možnost přespat ve škole mají děti navštěvující školní družinu na Noci s Andersenem pořádané 1. odd. ŠD.

Výletníček Brno

V sobotu 16. listopadu jsme se vypravili s výletníčkem do moravské metropole Brna. První nás čekala prohlídka hradu Špilberku a jeho kasemat se zpívajícím průvodcem. Další zastávkou bylo Vida centrum. Tam právě probíhal „Bastlfest“ festival kutilství, který k interaktivním vědeckým exponátům ve Vidě přidal dílničky a workshopy, kde si mohly děti vyrábět a zkoušet nejen klasické kutilství – práci se dřevem, papírem, látkou, ale i moderní kutilství – robotiku, elektrotechniku, 3d tisk, létající modely a simulátory. I když jsme ve Vida centru vydrželi až do konce výletu, rozhodně žádný z nás si nestihl vyzkoušet vše, co vyzkoušet šlo. Výlet se vydařil, další bude již tradiční předvánoční – vánoční trhy a laser game.

Drakiáda ve školní družině

  V pátek 18.10. mělo 3.oddělení ŠD Drakiádu v zámeckém parku. Akce se velmi vydařila, protože nám přálo pěkné počasí. Děkuji  rodičům, kteří se ve velkém počtu zúčastnili a pomohli svým dětem zalétat si. D. Solařová, vedoucí ŠD. :lol: VÍCE INFORMACÍ →

Hádej, hádej, hadači

Odpoledne s hádankou

Dne 16. 10. se celá naše družina sešla v tělocvičně na hádankářskou soutěž. Děti vytvořily smíšená družstva ze všech tříd, prvňáčci ještě neumí všechna písmenka. Družstvo si zvolilo svého kapitána a soutěž mohla začít. Některé hádanky byly lehčí, některé těžší a některé tak těžké, že si s nimi neporadilo ani jedno družstvo. VÍCE INFORMACÍ →

Kroužky školní družiny

Kroužky školní družiny 2019-20
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1 Zumba 1. – 5. třída Solařová pondělí 15:00 – 16:00
2 Keramický 1. – 2. třída Dohnálková pondělí 15:00 – 16:30
3 Everyday English 1. – 9. třída Barančík  pondělí 15:00 – 16:30
4 Dramatický 1. – 5. třída Barančík  úterý 15:00 – 16:30
5 Pečení 1. – 5. třída Solařová úterý 15:00 – 16:30
6 Šikulové 1. – 5. třída Dohnálková  úterý 15:00 – 16:30
7 Šachy 1. – 5. třída Tomeček M., Barančík I. středa 15:00 – 16:30
8 Keramický  3. – 5. třída Dohnálková  středa 15:00 – 16:30
9 Sportovní hry 1. – 5. třída Barančík čtvrtek 15:00 – 16:30
10 Výletníček 1. – 5. třída Barančík  sobota 1 x měsíčně 1x za měsíc
NÁPLŇ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ ŠD
1 Taneční sestavy při hudbě, pompony
2 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
3 Interaktivní kroužek angličtiny – žáci si vyzkouší, kdy je třeba angličtina při každodenních činnostech – práce s počítačem, tabletem, vaření, dopisování se zahraničím, naučí se anglické písničky, nacvičí krátké divadlo a nejen to.
4 Dramatická cvičení/hry, návštěva divadelního představení, nastudování dovadal pro rodiče
5 Pečení všeho sladkého i slaného
6 Pracovní a tvořivé činnosti všeho druhu (drátkování, práce s přírodním materiálem atd.)
7 Šachy pod vedením trenéra šachového oddílu Holešov p. Mariána Tomečka
8 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
9 Vybíjená, florbal, fotbal, přehazovaná, basketbal, baseball atd.
10 Celodenní výlety za poznáním a zajímavostmi

Výletníček Starý a Nový Jičín

Dne 12. října jsme se v odpoledních hodinách vydali s Výletníčkem na další výlet, tentokrát do Starého a Nového Jičína. Zpět jsme se vrátili ale až druhý den, opět v odpoledních hodinách.

Na zřícenině hradu Starý Jičín jsme si opekli špekáčky, u ohně zazpívali písničky a poslechli si spoustu pověstí o tomto kdysi významném a majestátním hradu. Absolvovali jsme noční prohlídku a poté jsme spali v opravené strážní věži. Ráno hned po snídani jsme se vydali do Nového Jičína, do muzea generála Laudona a do expozice klobouků firmy Tonak, kde jsme si i jeden klobouček sami nazdobili. Výlet se vydařil, zúčastnilo se 27 účastníků.

VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Jánský Vrch

V sobotu 21. 9. 2019 jsme se vydali na první výlet v tomto školní roce. Jeli jsme na nejsevernější místo Moravy, do Javorníku, tam jsme navštívili zámek Jánský Vrch, blízkou vyhlídku Čertovy kazatelny a Tančírnu v račím údolí. Akce se zúčastnilo 27 účastníků. VÍCE INFORMACÍ →

Provoz školní družiny

Časový provoz: 6:00 – 16:30 hodin (ranní družina již od pondělí 2. září 2019)
Časový režim: do 13:30                   odpočinková a rekreační činnost, oběd, četba
  13:30 – 15:00           zájmová činnost, vycházky (v tuto dobu bude možné

                                    po domluvě s vychovateli vyzvedávat děti v daném

                                    oddělení)

  15:00 – 16:30          příprava na vyučování formou hry, kroužky
Společenské akce: 1 x měsíčně návštěva knihovny (zápisné 30,- Kč/rok)
Kroužky ŠD: 15:00 – 16:00 (16:30) – nabídka kroužků viz přihláška a celým přehledem
Stravné: Nutno zakoupit čip v hodnotě 115,- Kč v kanceláři Ústřední školní jídelny.
  Školní jídelna není součástí školy, je samostatnou organizací. Zaplacení obědů zařizují

Rodiče nejpozději 2 dny před začátkem dalšího měsíce. Obědy při nemoci j je nutno odhlásit v kanceláři jídelny, první den nemoci žáka si oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů. Další dna není nárok na státní příspěvek, proto při vyzvedávání obědů po dobu nemoci platí rodiče plnou cenu oběda. Neodebraný oběd se také platí. Cena 1 oběda je kalkulována podle věku dítěte.

Možno platit internetovým bankovnictvím nebo složenkou na poště.

(telefonní číslo jídelny: 573 397 563)

Školné: Za pobyt ve školní družině se platí předem poplatek 150,- Kč měsíčně.
  Úhrady je možno provést v kanceláři školy nebo přímo z účtu na účet školy u KB

(č. účtu: 27 – 1494530267/0100), do zprávy/poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte! Rovněž lze vložit platbu v hotovosti v KB Holešov přímo na účet školy. Platit lze buď jednorázově na celý rok, nebo dvěma platbami, a to v září na 4 měsíce (září – prosinec) a v lednu na 6 měsíců (leden – červen) školního roku. První platbu je třeba provést do 30. 9. 2019, druhou do 30. 1. 2020.

Přihláška do ŠD: Je nutné odevzdat přesně vypsanou přihlášku včetně telefonních čísel a odchodů dítěte z družiny. Nezapomeňte řádně vyplnit údaj o zdravotním stavu dítěte. Veškeré změny oznamte prosím ihned písemně.

Děti budou uvolňovány pouze na základě tohoto dokumentu, případně osobním vyzvednutím či na základě písemné žádosti na lístku. Na telefonické a e-mailové vzkazy nemůže být brán zřetel! Je ve Vašem zájmu ochrana dítěte.

Potřeby: Stužka (s karabinkou) na čip do jídelny, věci na převlečení v plátěné tašce – vše musí být podepsané (včetně aktovky a bot!!!), 2 role kuchyňských utěrek (místo ručníku).