zš holešov základní škola Holešov

Výletníček Jánský Vrch

V sobotu 21. 9. 2019 jsme se vydali na první výlet v tomto školní roce. Jeli jsme na nejsevernější místo Moravy, do Javorníku, tam jsme navštívili zámek Jánský Vrch, blízkou vyhlídku Čertovy kazatelny a Tančírnu v račím údolí. Akce se zúčastnilo 27 účastníků. VÍCE INFORMACÍ →

Provoz školní družiny

Časový provoz: 6:00 – 16:30 hodin (ranní družina již od pondělí 2. září 2019)
Časový režim: do 13:30                   odpočinková a rekreační činnost, oběd, četba
  13:30 – 15:00           zájmová činnost, vycházky (v tuto dobu bude možné

                                    po domluvě s vychovateli vyzvedávat děti v daném

                                    oddělení)

  15:00 – 16:30          příprava na vyučování formou hry, kroužky
Společenské akce: 1 x měsíčně návštěva knihovny (zápisné 30,- Kč/rok)
Kroužky ŠD: 15:00 – 16:00 (16:30) – nabídka kroužků viz přihláška a celým přehledem
Stravné: Nutno zakoupit čip v hodnotě 115,- Kč v kanceláři Ústřední školní jídelny.
  Školní jídelna není součástí školy, je samostatnou organizací. Zaplacení obědů zařizují

Rodiče nejpozději 2 dny před začátkem dalšího měsíce. Obědy při nemoci j je nutno odhlásit v kanceláři jídelny, první den nemoci žáka si oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů. Další dna není nárok na státní příspěvek, proto při vyzvedávání obědů po dobu nemoci platí rodiče plnou cenu oběda. Neodebraný oběd se také platí. Cena 1 oběda je kalkulována podle věku dítěte.

Možno platit internetovým bankovnictvím nebo složenkou na poště.

(telefonní číslo jídelny: 573 397 563)

Školné: Za pobyt ve školní družině se platí předem poplatek 150,- Kč měsíčně.
  Úhrady je možno provést v kanceláři školy nebo přímo z účtu na účet školy u KB

(č. účtu: 27 – 1494530267/0100), do zprávy/poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte! Rovněž lze vložit platbu v hotovosti v KB Holešov přímo na účet školy. Platit lze buď jednorázově na celý rok, nebo dvěma platbami, a to v září na 4 měsíce (září – prosinec) a v lednu na 6 měsíců (leden – červen) školního roku. První platbu je třeba provést do 30. 9. 2019, druhou do 30. 1. 2020.

Přihláška do ŠD: Je nutné odevzdat přesně vypsanou přihlášku včetně telefonních čísel a odchodů dítěte z družiny. Nezapomeňte řádně vyplnit údaj o zdravotním stavu dítěte. Veškeré změny oznamte prosím ihned písemně.

Děti budou uvolňovány pouze na základě tohoto dokumentu, případně osobním vyzvednutím či na základě písemné žádosti na lístku. Na telefonické a e-mailové vzkazy nemůže být brán zřetel! Je ve Vašem zájmu ochrana dítěte.

Potřeby: Stužka (s karabinkou) na čip do jídelny, věci na převlečení v plátěné tašce – vše musí být podepsané (včetně aktovky a bot!!!), 2 role kuchyňských utěrek (místo ručníku).

 

 

                              

Školní družina

ŠD 2019_20 kom

Příměstský tábor srpen

Od pondělí 19. do pátku 23. srpna proběhl ve škole příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 40 dětí nejen z naší školy. Program byl jako vždy nabitý výlety (Přílepy, Žopy, Cimburk, Buchlov, Rymice, Bystřice pod Hostýnem, Hostýn, Rusava, Dobrotice), ale došlo i na společné hry a vyrábění.

Majitelé zapomenutých věcí je naleznou v 2. odd. ŠD.: VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor červenec

Od pondělí 8. do pátku 12. července proběhl ve škole příměstský tábor, kterého se zúčastnilo přes 40 dětí nejen z naší školy. Program byl jako vždy nabitý výlety (Přílepy, Žopy, Bouzov, Javoříčské jeskyně, Stará Ves, Karlovice, Rajnochovice, Kelčský Javorník), ale došlo i na společné hry a vyrábění.

 

VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Lukov – Lešná

V sobotu 25. 5. jsme se s výletníčkem vydali na hrad Lukov, kde probíhal den s Lesy ČR a den stromů. Z hradu Lukova jsme se poté vydali do zoo Zlín. Počasí přálo, dobrá nálada vládla, výlet se vydařil.

Příměstský tábor - srpen

Od 13. do 17. srpna se v naší škole pořádal druhý ze dvou příměstských táborů. Tábora se zúčastnilo přes 40 dětí z naší školy.

VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor - červenec

Od 9. do 13. července se v naší škole pořádal první ze dvou příměstských táborů. Tábora se zúčastnilo přes 40 dětí z naší školy.

 

VÍCE INFORMACÍ →

Dětský svět Kroměříž

Na závěr školního roku jsme se se školní družinou vydali do Dětského světa v Kroměříži.

Děkujeme tímto všem rodičům za spolupráci během školního roku a dětem přejeme krásné a dlouhé prázdniny!

Výletníček Sovinec

Dne 23. 6. jsme se vydali na poslední výlet v letošním školním roce – na hrad Sovinec. VÍCE INFORMACÍ →