zš holešov základní škola Holešov

Školní společenský večírek

Děkujeme všem sponzorům školního společenského večírku, který se konal 25. 11. 2016, za poskytnutí věcných darů do tomboly. Z výtěžku budou podpořeni žáci školy.

Návrh rozpočtu na šk. rok 2016/2017

Návrh rozpočtu 2016-2017 na web

Plán práce na šk. rok 2016/2017

Plán práce SRPŠ 2016-17

 

Členové výboru SRPŠ v roce 2016 - 2017

Předseda bude zvolen z řad členů výboru na nejbližší schůzce.

funkce jméno
předseda  
hospodář Alena Ševčíková
jednatel Mgr. Jana Sabová
  Ing. Lukáš Bílek
  Mgr. Ivona Omastová
  Lenka Karhanová
  Monika Hejníková
  Eva Polášková

Předpokládaný rozpočet na šk. rok 2015/2016

Rozpočet SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. na šk. rok 2015/2016 VÍCE INFORMACÍ →

Úspěšný večírek

Podzimní večírek pořádaný SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. byl i tentokrát úspěšný! Ti, kteří si v pátek 20. listopadu 2015 našli čas a akce se zúčastnili, strávili příjemný a zábavný večer se svými známými a přispěli tak k výnosu z celé akce, který překonal loňský výtěžek a dosáhl tentokrát částky 25.440,- Kč. Peníze budou následně použity ve prospěch žáků naší školy.

Úspěch večírku velkou měrou zajišťují naši sponzoři (firmy i jednotlivci), kteří pravidelně poskytují ceny do tomboly nebo se jinak organizačně na večírku podílejí.

Všem sponzorům, organizátorům i účastníkům akce proto patří naše velké poděkování!

Jménem výboru SRPŠ

Jana Sabová

Večírek

Vystoupení na školním večírku 1. ZŠ Holešov

Plán schůzek výboru SRPŠ ve školním roce 2015/2016

Plán SRPŠ 2015 – 16 

Plenární schůze SRPŠ

V pondělí 8. 9. 2015 proběhlo před třídními schůzkami plenární zasedání, na němž byly schváleny nové stanovy, čímž se z bývalého sdružení stal SPOLEK SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z.s.

V zápisu této schůze jsou osobní údaje zvolených osob nahrazeny hvězdičkou z důvodu ochrany osobních údajů. Kompletní zápis je uložen ve škole, stejně jako jeho přílohy. Stanovy budou zveřejněny až po nabytí jejich platnosti, tj.  po zápise v rejstříku.

Zápis z jednání 8. 9. 2015

Dotace města z Fondu kultury, sportu a vzdělávání

Naše sdružení tradičně žádá město o grant v tzv. Akci milion. Také letos jsme obdrželi dotaci ve výši 8 000,- Kč. Na schůzce výboru dne 20. 5. 2015 bylo dohodnuto, že tento příspěvek rozdělíme takto:

  • na každý turnus příměstského tábora 1 000,- Kč, CELKEM 2 000-, Kč,
  • pro každou budoucí 1. třídu na adaptační akci 500,- Kč, CELKEM 1 500,- Kč,
  • pro každou budoucí 6. třídu na adaptační soustředění 1 500,- Kč, CELKEM 4 500,- Kč.