zš holešov základní škola Holešov

PODĚKOVÁNÍ

poděkování 2019

PODZIMNÍ VEČÍREK


plakát 2019

Rozpočet SRPŠ na školní rok 2019/2020

Rozpočet SRPŠ 2019-20

Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2018/2019

Zpráva o hospodaření 2018-2019

Pozvánka pro rodiče

Pozvánka - členská schůze

Výtěžek z večírku

Výtěžek z večírku pořádaného SRPŠ dne 23. 11. 2018 činí 22.601,- Kč.

Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli!

Poděkování

Poděkování

SRPŠ

O naší činnosti:

SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. je významným prostředníkem pro komunikaci rodičovské veřejnosti se školou. Sdružení se aktivně a dobrovolně podílí na finanční, materiálové i organizační pomoci při zajišťování výchovně vzdělávacích, kulturních, sportovních i společenských akcí školy. Jedná se zejména o finanční příspěvky žákům na exkurze, matematická a sportovní soustředění, na reprezentaci školy ve sportovních i odborných soutěžích, ale i na různé pomůcky a odměny pro žáky.

SRPŠ se také významně stará o prezentaci naší školy na veřejnosti. Každoročně v listopadu pořádá ples nebo večírek, který je určen nejen rodičům, ale komukoliv, kdo chce činnost našeho sdružení podpořit. Výtěžek z této společenské akce je pak plně věnován na potřeby žáků.

Posláním sdružení je rovněž seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, aby chod školy vedl k co největší oboustranné spokojenosti.

HOME