zš holešov základní škola Holešov

SRPŠ ve školním roce 2017 - 18

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SRPŠ 2016-17

Návrh rozpočtu 2017 – 18

UPRAVENÉ ZNĚNÍ STANOV:  Stanovy-úpravy-2017

Úpravy: v Čl. 2 doplněn bod 3, v Čl. 4 v kapitole Výbor spolku doplnění v bodě 4

Plán-práce-SRPŠ-2017-18

Členové výboru SRPŠ

funkce jméno
předseda Ing. Lukáš Bílek
hospodář Alena Ševčíková
jednatel Mgr. Jana Sabová
  Lenka Karhanová
  Mgr. Ivona Omastová
  Monika Hejníková
  Radka Pavlasová

Úspěšný večírek 2016

Podzimní večírek pořádaný SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. byl i tentokrát úspěšný! Ti, kteří si v pátek 20. listopadu 2015 našli čas a akce se zúčastnili, strávili příjemný a zábavný večer se svými známými a přispěli tak k výnosu z celé akce, který překonal loňský výtěžek a dosáhl tentokrát částky 25.440,- Kč. Peníze budou následně použity ve prospěch žáků naší školy.

Úspěch večírku velkou měrou zajišťují naši sponzoři (firmy i jednotlivci), kteří pravidelně poskytují ceny do tomboly nebo se jinak organizačně na večírku podílejí.

Všem sponzorům, organizátorům i účastníkům akce proto patří naše velké poděkování!

Jménem výboru SRPŠ

Jana Sabová

SRPŠ

O naší činnosti:

SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. je významným prostředníkem pro komunikaci rodičovské veřejnosti se školou. Sdružení se aktivně a dobrovolně podílí na finanční, materiálové i organizační pomoci při zajišťování výchovně vzdělávacích, kulturních, sportovních i společenských akcí školy. Jedná se zejména o finanční příspěvky žákům na exkurze, matematická a sportovní soustředění, na reprezentaci školy ve sportovních i odborných soutěžích, ale i na různé pomůcky a odměny pro žáky.

SRPŠ se také významně stará o prezentaci naší školy na veřejnosti. Každoročně v listopadu pořádá ples nebo večírek, který je určen nejen rodičům, ale komukoliv, kdo chce činnost našeho sdružení podpořit. Výtěžek z této společenské akce je pak plně věnován na potřeby žáků.

Posláním sdružení je rovněž seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, aby chod školy vedl k co největší oboustranné spokojenosti.

HOME