zš holešov základní škola Holešov

Výtěžek z večírku

Výtěžek z večírku pořádaného SRPŠ dne 23. 11. 2018 činí 22.601,- Kč.

Děkujeme všem, kteří k tomu přispěli!

Poděkování

Poděkování

PODZIMNÍ VEČÍREK

Bez názvu

Rozpočet SRPŠ na šk. rok 2018-2019

Rozpočet 2018-2019

Zpráva o hospodaření za šk. rok 2017-2018

Zpráva o hospodaření za r. 2017-2018

SRPŠ ve školním roce 2017 - 18

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky SRPŠ 2016-17

Návrh rozpočtu 2017 – 18

UPRAVENÉ ZNĚNÍ STANOV:  Stanovy-úpravy-2017

Úpravy: v Čl. 2 doplněn bod 3, v Čl. 4 v kapitole Výbor spolku doplnění v bodě 4

Plán-práce-SRPŠ-2017-18

Členové výboru SRPŠ

funkce jméno
předseda Ing. Lukáš Bílek
hospodář Alena Ševčíková
jednatel Mgr. Jana Sabová
  Lenka Karhanová
  Mgr. Ivona Omastová
  Monika Hejníková
 

SRPŠ

O naší činnosti:

SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. je významným prostředníkem pro komunikaci rodičovské veřejnosti se školou. Sdružení se aktivně a dobrovolně podílí na finanční, materiálové i organizační pomoci při zajišťování výchovně vzdělávacích, kulturních, sportovních i společenských akcí školy. Jedná se zejména o finanční příspěvky žákům na exkurze, matematická a sportovní soustředění, na reprezentaci školy ve sportovních i odborných soutěžích, ale i na různé pomůcky a odměny pro žáky.

SRPŠ se také významně stará o prezentaci naší školy na veřejnosti. Každoročně v listopadu pořádá ples nebo večírek, který je určen nejen rodičům, ale komukoliv, kdo chce činnost našeho sdružení podpořit. Výtěžek z této společenské akce je pak plně věnován na potřeby žáků.

Posláním sdružení je rovněž seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, aby chod školy vedl k co největší oboustranné spokojenosti.

HOME