zš holešov základní škola Holešov

Přehled termínů třídních schůzek

třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků ve školním roce 2018 – 2019 :

 

den

čas

místo

program

25. září 2018

15:30 – 18:00

hala + třídy školy

členská schůze a

třídní schůzky

13. listopadu 2018

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

8. ledna 2019

15:00 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

16. dubna 2019

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

4. června 2019

15:30 – 18:00

jednotlivé třídy

třídní schůzky + konzultace

POZOR!  ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZEK V LEDNU 2019

Na 1. stupni budou vždy probíhat třídní schůzky se společným začátkem v 15:30 hodin,

na 2. stupni budou konzultace v průběhu celé doby (15:30 – 18:00).

Rodiče si mohou kdykoli i mimo tyto termíny domluvit schůzku s třídním učitelem nebo jinými vyučujícími.

Den otevřených dveří bude v úterý 2. dubna 2019

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd bude ve čtvrtek 27. 6. 2019

Organizace sběrů:

papír, textil, elektroodpad
použitý olej a tuky
průběžně

HOME