zš holešov základní škola Holešov

Přehled termínů třídních schůzek

 

den začátek místo poznámka
pondělí 16. září 2019 15:30 sportovní hala Členská schůze spolku SRPŠ při 1. ZŠ Holešov
    třídy po skončení následují třídní schůzky
úterý 12. listopadu 2019 15:30 třídy 1. stupeň – třídní schůzky
    třídy, kabinety vyučujících 2. stupeň  - individuální konzultace do 18:00
úterý 14. ledna 2020 15:30 třídy, kabinety vyučujících 1. i 2. stupeň – konzultace do 18:00
úterý 28. dubna 2020 15:30 třídy 1. stupeň – třídní schůzky
    třídy, kabinety vyučujících 2. stupeň  - individuální konzultace do 18:00

 

Třídní schůzky probíhají v čase od 15:30 do 18:00 hodin.

Na 1. stupni probíhají třídní schůzky se společným začátkem v 15:30 hodin, pouze v lednu se konají individuální konzultace,

na 2. stupni budou konzultace v průběhu celé doby (15:30 – 18:00).

Rodiče si mohou kdykoli i mimo tyto termíny domluvit schůzku s třídním učitelem nebo jinými vyučujícími.

Den otevřených dveří bude v úterý 17. března 2020.

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd bude ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Organizace sběrů: termíny sběru papíru budou oznámeny rodičům prostřednictvím webových stránek a elektronické ŽK. Sběry šípků, sušené pomerančové kůry, kaštanů, hliníku, nepotřebného elektroodpadu a použitého stolního oleje a tuků probíhají průběžně.

HOME