zš holešov základní škola Holešov

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní  rok 2018/2019: pátek, 20. dubna 2018, 12.00 – 17.00 h. 

Vážení rodiče, chcete – li sobě i nám usnadnit formální část zápisu, můžete vyplnit následující přihlášku, abychom si připravili předem potřebné písemnosti. Děkujeme.

Informace k zápisu

Přihláška k zápisu do 1. ročníku

* vyznačuje povinnou položku

PROČ SI ZVOLIT NAŠI ŠKOLU

Povinná školní docházka – zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. VÍCE INFORMACÍ →