zš holešov základní škola Holešov

Provoz

  •  Oddělení :

Přízemí hlavní budovy:

1. oddělení….Imramovská Dagmar – vedoucí vychovatelka – 1., 4. tř.  tel. 573 312 076
2. oddělení….Barančík Igor – 2. tř. tel. 573 312 098
3. oddělení….Solařová Dagmar – 1., 3., 5. tř. tel. 573 312 099
4. oddělení….Urbanová Dagmar – 2. – 5. tř. tel. 573 312 079

Budova školní jídelny:

5. oddělení….Helena Dohnálková - 3. – 5. tř.
  • Časový provoz

6:00 – 16:30 hod (od 3. září)

  • Časový režim

6:00 – 7:25 » společná ranní družina –  odpočinková a rekreační činnost, od 7:00 do 7:30 možnost si zahrát vybíjenou v tělocvičně
od konce vyučování do 13:30 hod » odpočinková a rekreační činnost, oběd, četba
13:30 – 15:00 hod » zájmová činnost, vycházky (v tomto mezidobí prosíme děti nevyzvedávat)
15:00 – 16:30 hod » příprava na vyučování, hry

  • Společenské akce

1 × měsíčně knihovna (zápisné 30,– Kč/rok)

  • Kroužky ŠD

Od 15:00 do 16:00 – 16:30 hod.

  • Stravné

Nutno zakoupit čip v hodnotě 115,– Kč v kanceláři školní jídelny.

Školní jídelna není součástí školy, je samostatnou organizací. Zaplacení obědů zařizují rodiče nejpozději 2 dny před začátkem dalšího měsíce. Obědy při nemoci je nutno odhlásit v kanceláři školní jídelny, první den nemoci žáka si oběd můžete vyzvednout do jídlonosičů. Další dny není nárok na státní příspěvek, proto při vyzvedávání obědů po dobu nemoci platí rodiče plnou cenu oběda. Neodebraný oběd se také platí. Cena 1 oběda je kalkulována podle věku dítěte, ne podle třídy.
Možno platit internetovým bankovnictvím nebo složenkou na poště.

Tel. č. jídelny: 573 397 563

  • Školné

Za pobyt ve školní družině se platí poplatek 150,- Kč měsíčně (předem).

Úhrady možno provést v kanceláři školy nebo přímo z účtu na účet školy u KB (č. účtu 27‑1494530267/0100). Nezapomínejte uvádět přidělený variabilní symbol! Platbu lze rovněž vložit v hotovosti v KB Holešov přímo na účet školy. Možno platit jednorázově na celý rok, nebo na 4 měsíce (září – prosinec) a na 6 měsíců (leden – červen) školního roku. První platbu je třeba provést do 20.9.2018, druhou platbu do 20.1.2019.

  • Přihlášení

Nutno odevzdat přesně vypsanou přihlášku, včetně telefonních čísel a odchodů. Neopomeňte řádně vyplnit údaj o zdravotním stavu dítěte. Veškeré změny oznamte ihned písemně.
Děti budou uvolňovány pouze na základě tohoto dokumentu, případně osobním vyzvednutím či na základě písemné žádosti na lístku.

Na telefonické vzkazy nemůže být brán zřetel! Je ve Vašem zájmu ochrana dítěte.

  • Potřeby

Ručník s poutkem, šňůrka na čip, věci na převlečení v plátěné tašce – vše musí být podepsané (včetně aktovky a bot!!!).

HOME