zš holešov základní škola Holešov

Kroužky školní družiny

Kroužky školní družiny 2018 – 19
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1. Zumba 1. – 5. třída Solařová D. pondělí 15:00 – 16:00
2. Práce s počítačem 1. – 5. třída Barančík I. pondělí 15:00 – 16:30
3. Dramatický 1. – 5. třída Barančík I. úterý 15:00 – 16:30
4. Pečení   1. – 5. třída Solařová D. úterý 15:00 – 16:30
5. Sportovní hry 1. – 5. třída Barančík I. čtvrtek 15:00 – 16:30
6. Šikulové 1. – 5. třída Dohnálková H. úterý 15:00 – 16:30
7. Keramický kroužek   1. – 2. třída Dohnálková H. středa 15:00 – 16:30
8. Šachy 1. – 5. třída Tomeček M., Barančík I. středa 15:00 – 16:30
9. Keramický kroužek 3. – 5. třída Dohnálková H. pondělí 15:00 – 16:30
10. Výletníček neurčeno Barančík I. sobota 1x za měsíc

Kroužky jsou pro děti navštěvující ŠD bezplatné a jsou pro přihlášené závazné.

Všechny kroužky začínají v 15 hodin a končí dle rozpisu v 16:00, nebo 16:30. Již od 10. Září 2018.

Bližší informace o jednotlivých kroužcích Vám podají příslušní vychovatelé.

Po skončení kroužku děti přechází s paní vychovatelkou do odpolední družiny (do 16:30) v přízemí hlavní budovy školy.)

VÍCE INFORMACÍ →