zš holešov základní škola Holešov

Spolupráce se SŠ v Otrokovicích

Se SŠ Otrokovice jsme navázali spolupráci, která bude pokračovat i v dalších letech.  Po možnosti pracovat se dřevem na bystřické škole nábytkářské si budou moci žáci vyzkoušet práci i s jinými materiály, jako je kov nebo plasty, pro které nemáme na ZŠ vhodné podmínky. První návštěva se uskutečnila ve čtvrtek 16. ledna, kdy chlapci z 8. A brousili a leštili kovovou krychličku a následně do ní vyráželi důlky jako na hrací kostce.     VÍCE INFORMACÍ →

Informatika na 1. stupni

Informatiku vyučujeme na prvním stupni v 5. ročníku jednu hodinu týdně. Za jedno pololetí se žáci naučili pracovat v textovém editoru Word, umí si vložit a upravit obrázky, vytvořit tabulku a další. Pracujeme také s aplikací Mount Blue, která učí žáky psát všemi prsty na klávesnici. K atraktivitě předmětu přispívá i krásné prostředí nově vybudovaných učeben. Krátké video z učebny č. 2

VÍCE INFORMACÍ →

Přírodovědný projekt na naší škole

Naše škola se v roce 2019 zúčastnila projektu „ Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“.  Jednalo se o předměty fyzika, chemie a přírodopis. Projekt byl financován z evropských fondů, příjemcem dotace byl Institut pro regionální spolupráci o.p.s. a dalším partnerem je společnost AV MEDIA. Díky účasti na tomto projektu jsme získali pro výuku sady pomůcek PASCO. VÍCE INFORMACÍ →

Konzultace pro rodiče - POZVÁNKA

konzultace leden 2020

Jak se daří našim prvňáčkům?

Děti v obou prvních třídách si vedou velmi dobře a po několika měsících už umí spoustu nových věcí. Anglická slovíčka střídá v hodině matematika i český jazyk. Rády se také protáhnou při pěkné písničce a k tomu se doprovodí na rytmické nástroje.             Krátká ukázka hodiny HV v 1. A.    VÍCE INFORMACÍ →

Hravá věda nás baví

V nabídce mimoškolních aktivit se v letošním roce na naší škole objevila novinka, a to Badatelský klub. Nejedná se však pouze o strohé rozšíření znalostí z přírodovědné oblasti. Žáci totiž mají možnost vyzkoušet si všechny znalosti v praxi v podobě efektních pokusů v naší školní laboratoři. VÍCE INFORMACÍ →

Do školy přiletěl Santa

Ano, do školy přiletěl Santa, a ne tak ledajaký! V Česku máme Ježíška, ale v anglicky mluvícím světě nosí dárky většinou Santa Claus a podle něj je pojmenována celosvětová výměna dárků „Tajný Santa“, které se letos zúčastnilo přes 110 tisíc „Santů“ po celém světě a jedním z nich jsme byli i my. VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Zlín

V neděli 22. 12. jsme se s výletníčkem vydali na již tradiční výlet – na vánoční trhy a na laser game. Letos jsme ovšem nejeli do Olomouce, jako předchozí roky, ale do Zlína. Cestu jsme si trochu prodloužili o návštěvu Vizovického zámku, kde probíhala výstava o vánočních filmech. Výlet se vydařil, vánoční náladu nasávalo 22 účastníků.

Kdo si hraje, nezlobí

Již podruhé jsme mohli díky finanční podpoře firmy Tesco z grantu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ zrealizovat předvánoční Pokusohraní pro děti. Během dvou předvánočních dnů proběhla ve všech třídách prvního stupně 1. Základní školy Holešov malá ochutnávka z aktivit, které členové badatelského klubu běžně při svých setkáních realizují. VÍCE INFORMACÍ →

Vánoční dárek přílepskému zámku

V sobotu 14. prosince se v Přílepech konaly vánoční trhy. Jeden ze stánků patřil i naší škole. Využili jsme zkušeností z vánočního jarmarku, který se u nás na škole koná již tradičně v adventním období, a rozhodli jsme se krásné výrobky našich žáků nabídnout i návštěvníkům přílepských trhů. VÍCE INFORMACÍ →