zš holešov základní škola Holešov

Den otevřených dveří

dod

Pravěk ve škole

Huta, huta na mamuta!

Od začátku nového školního roku se nám ve 4. ročníku objevil v rozvrhu nový předmět – vlastivěda. Druhé pololetí jsme tak zahájili učivem o době zvané pravěk. VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Štramberk

V sobotu 16. března jsme se s výletníčkem podívali do Štramberku a Kopřivnice.

Ráno jsme přijeli vlakem do Štramberku, navštívili jeskyni Šipka, prošli Národní sad, podívali se na lom Kotouč, navštívili pekárnu Štramberských uší „u Káči“, navštívili terarijní zoo, vystoupali až na vrchol štramberské Trúby, přešli přes Bílou horu s rozhlednou do Kopřivnice a po čtvrté hodině odjeli vlakem zpět domů, do Holešova. Počasí nám přálo, dobrá nálada se nás držela, výlet se vydařil, zúčastnilo se 22 účastníků.

English Rhyming Competition

Ve středu 6. března proběhla na naší škole recitační soutěž v anglickém jazyce 4. a 5. ročníků – English Rhyming Competition 2019. VÍCE INFORMACÍ →

Hravá věda

Každý si rád hraje a naše děti nejsou žádnou výjimkou. Jako hosta jsme si k nám do školy pozvali pana učitele Radka Chajdu. Již několik let nás navštěvuje s programem Hravá věda a vždy přinese mnoho zajímavých pokusů a vynálezů. Některé si žáci pouze shlédnou, ale ty bezpečnější  si mohou vyrobit a vyzkoušet přímo ve třídě. VÍCE INFORMACÍ →

Veselé zoubky

Před jarními prázdninami se děti 1. tříd zapojily do preventivního programu Veselé zoubky 2019. Z dm drogerie jsme obdrželi výukové materiály a pracovní listy. Interaktivní výukou nás provázel Hurvínek.  Po splnění úkolů a kontrole správných odpovědí děti obdržely taštičku s pomůckami k zubní hygieně.  Už víme, jak  je důležité správně pečovat o své zoubky. VÍCE INFORMACÍ →

Úžasný karneval v družině

P1000810V měsíci únoru uspořádala naše školní družina jako obvykle v tuto dobu karneval. Děti se ustrojily do různých nápaditých masek. Ve školní tělocvičně pak tancovaly  a soutěžily o ceny, které do tomboly věnovali mnozí rodiče. Každý účastník v masce si odnesl cenu, diplom a sladkost. Moderátorka akce DJ Dagmar celým odpolednem provázela v přestrojení za zámeckou paní. Kdo se skrýval pod hrozivým zjevem chodící mumie – to věděli jen žáci samotní, kteří tuto mumii ustrojovali. Velké poděkování patří rodičům za ceny do tomboly a také všem, kteří přišli a přispěli dobrou náladou k příjemnému prožití odpoledne. Příští karneval se určitě také vydaří.

VÍCE INFORMACÍ →

O hostýnskou píšťaličku

Ve středu 6. března se v Bystřici pod Hostýnem konal již 25. ročník pěvecké soutěže ve zpěvu valašských lidových písní O hostýnskou píšťaličku. V nejmladší kategorii se na 3. místě umístila Adéla Jakubíčková (2. B).  V silně zastoupené druhé kategorii byla velmi úspěšná Anna Jakubíčková (4. A), která získala 1. místo.  Tereza Mirynská (4. A) si vedla také velmi dobře, v této kategorii  obsadila 2. místo. Ludmila Karhanová (3. A) byla za svůj zpěv odměněna cenou poroty. Ve třetí kategorii nás reprezentovala Sofie Červenková (6. C), která získala 3. místo. Karolína Gogelová (6. A) si za svůj pěvecký výkon přivezla cenu poroty. Všem děvčatům blahopřejeme k pěveckým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  VÍCE INFORMACÍ →

Příměstský tábor ve škole

V létě 2019 se uskuteční 2 příměstské tábory pořádané naší školou. Bližší informace v 2. odd. školní družiny.

V červenci 8. – 12. 7. 2019 a v srpnu 19. – 23. 8. 2017.

VÍCE INFORMACÍ →

Budoucím žákům a jejich rodičům

pro budoucí 1. a 6. 2019 1