zš holešov základní škola Holešov

Velikonoční jarmark

11. 4. 2017 žáci 3. B navštívili Velikonoční jarmark Naděje Zlín, který se konal v sociálně terapeutické dílně tkalcovny Naděje ve Zlíně. VÍCE INFORMACÍ →

Nultá školička

Budoucí prvňáčci!

Chcete poznat svoji  paní učitelku?

Chcete se seznámit s novými spolužáky?

 Přijďte za námi do

 NULTÉ  ŠKOLIČKY

Kdy?

V úterý 2. května, 9. května, 16. května a 23. května 2017

V kolik?

Od 13.00 do 14.00 hodin

Kam?

1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630

                                    Na všechny se těší paní učitelky

 

 Informativní schůzka rodičů s paní učitelkou bude v úterý 20. června 2017 v 15:30 na 1. ZŠ Holešov.

Zdravé svačinky

Vážení rodiče, od úterý 25.dubna bude na naší škole uveden do provozu automat na zdravou svačinku. V automatu budou produkty zdravé výživy, které odpovídají tzv. pamlskové vyhlášce. Děti během pátku 21. dubna obdržely čipovou kartu do tohoto automatu a návod na postup jejího nabití. Pokud kartu k automatu nebudete chtít, nemusíte ji nabíjet ani používat. Na kartě dětem můžete nastavit denní limit, aby neutratily moc peněz a v případě ztráty kartičky nemohl s touto kartou nikdo manipulovat do jejího zablokování. Více informací se dočtete v přiloženém letáku, nebo na webových stránkách www.happysnack.cz.

Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče,

tak jako každým rokem, budeme i v letošním školním roce přijímat žáky do běžných tříd, tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Základní myšlenkou práce ve třídách s rozšířenou výukou je umožnit žákům rozvoj jejich vloh a schopností. VÍCE INFORMACÍ →

Matematická soutěž KLOKAN

V březnu proběhla na naší škole tak jako na mnoha dalších školách okresu Kroměříž matematická soutěž KLOKAN. Žáci od 2. do 9. ročníku v průběhu 60 minut řešili netradiční matematické úlohy zaměřené na logické myšlení. VÍCE INFORMACÍ →

Bezpečně na internetu

BIV březnu se uskutečnila přednáška pro sedmé ročníky na téma bezpečnost na internetu. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o tom, jak se mají bezpečně chovat na internetu. Že by neměli zveřejňovat ani nikomu posílat intimní nebo soukromé fotky, protože je potom pomocí nich může daná osoba vydírat nebo citově týrat. Zjistili, že se policie s takovýmito případy setkává poměrně často. Nejenomže se dozvěděli o tom, jaký obsah je vhodný a nevhodný přidávat na sociální sítě, ale také něco z historie internetu a PC, například kdo byl zakladatelem facebooku nebo kdo sestrojil první počítač. Zjistili také, že všechny sociální sítě všechen přidaný obsah ukládají do databáze, kde zůstává navždy. Podle hodnocení žáků byla přednáška poučná i zábavná zároveň. Přednáškou vše neskončilo, žáci pokračovali na daném tématu ve výtvarné výchově, rodinné výchově a  informatice.

Jan Maceška, 7.C

Čtenářská soutěž v družině

Školní družina je pravidelným návštěvníkem holešovské knihovny. Čtenářské dovednosti a znalosti ověřujeme zábavnou soutěží, abychom motivovali děti ještě více ke čtení knih. V rámci hesla Březen- měsíc knihy jsme uspořádali celodružinovou čtenářskou soutěž. VÍCE INFORMACÍ →

„Den Země“

Dne 19. 4. 2017 se žáci 4.A a 4.B třídy zúčastnili akce připravené TYMY centrem s názvem Den Země. Během programu žáci v dopoledních hodinách shlédli poutavý film o naší planetě a chování k ní. Pak se rozdělili do družstev a plnili různé úkoly. VÍCE INFORMACÍ →

Navštívili nás rodiče

V předvelikonoční čas jsme si my, žáci 4.A, pozvali do vyučování vzácnou návštěvu, své rodiče. Ve středu 12. dubna se konal náš „Den s rodiči“. VÍCE INFORMACÍ →

Olympiáda z německého jazyka

Na naší škole se hodně žáků učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Vyučující se snaží dětem zpestřit výuku tohoto jazyka různými způsoby. Jedním z nich je například olympiáda, kde si žáci můžou porovnat své znalosti a zasoutěžit. VÍCE INFORMACÍ →