zš holešov základní škola Holešov

POZVÁNKA na jarmark

Nepojmenovaný 1

Vánoce ve světě

Víte, jak se slaví vánoční svátky v jiných zemích? Odpověď najdete v projektových pracích našich žáků 5. ročníku, kteří je vytvářeli v hodinách informatiky a hudební výchovy. VÍCE INFORMACÍ →

Adventní tvoření

Advent je doba očekávání. Jedná se o čas příprav na vánoční svátky a o období, kdy se máme jen tak zastavit. Protože máme tohle období moc rádi a je pro nás spojeno s tvořením, podělíme se o zajímavé anděly, kteří se nám v jedné z hodin pracovní výchovy podařili. VÍCE INFORMACÍ →

Projektové dny a jarmark

projektový den DS1 (5)        V předvánoční době to ve škole „voní“ rozličnými vůněmi. Někde se pečou perníčky a jiné dobroty na chystaný jarmark. Jinde se line „vůně“ barevných sprejů a lepidel, podle toho,  co která třída tvoří v rámci charitativního vyrábění na podporu rodiny s postiženou dcerou. Výroba různých vánočních dekorací je náplní i tzv. projektových dnů. Ty realizujeme v projektu Šablony II. pro žáky různých ročníků nebo tříd. Jde o výuku s odborníky z mnoha oblastí. Například výuka první pomoci se členkami ČČK je postupně zařazována pro všechny žáky školy. Některé hodiny  proběhly ve školní družině, kdy si děti vyrobily marcipánové figurky nebo v pracovních činnostech vyráběly ozdoby na chystaný vánoční jarmark. VÍCE INFORMACÍ →

Moderní technologie ve výuce jazyků

Letošní školní rok jsme začali s nově vybavenou jazykovou učebnou, ve které zkoušíme výuku cizích jazyků trochu jinak. Používáme počítače a vše, co je s tím spojené. Posloucháme nahrávky a písničky, procvičujeme gramatiku online, žáci spolu konverzují přes mikrofon a sami si kontrolují cvičení podle elektronické učebnice. Když nejsme na počítačích, můžeme využít tablety. A když nemáme ani je, vystačíme si i s tabulí a užíváme si skupinovou práci. :-)

78693351_2241425286163206_2631613766059425792_n

Pages: 1 2

Exkurze do Prahy

V měsíci listopadu se uskutečnily, jako každý rok, exkurze osmých tříd do Prahy. Žáci navštívili nebo si prohlíželi nejvýznamnější památky jako je Petřín, Chrám svatého Víta, Zlatá ulička, bazilika svatého Jiří, Vladislavský sál, Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašná brána a další. Sami sobě navíc byli průvodci. V rámci hodin zeměpisu si připravili informace o zadaných pamětihodnostech a přímo na místě je sdělili svým spolužákům. Exkurze byly sice náročné, protože za den jsme toho stihli opravdu hodně, ale určitě také nezapomenutelné.

Pages: 1 2

Tonda Obal

Pod názvem Tonda Obal se ukrývá výukový program pro školy se zaměřením na ekologii a třídění odpadu. VÍCE INFORMACÍ →

Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj......

Nejen tato moudrá slova zazněla v pohádce s názvem Pyšná princezna, kterou naše děti zhlédly v divadle ve Zlíně. VÍCE INFORMACÍ →

Prvňáčci navštívili Vánoce na Hané a Valašsku

Přicházející adventní čas a období Vánoc prvňáčkům 27. listopadu přiblížil v TYMY Všetuly pořad Vánoce na Hané a Valašsku. Děti měly možnost v ukázkách vánočních zvyklostí nahlédnout do dávných tradic Vánoc a v rámci adventních dílniček si vyzkoušet svou šikovnost. Příjemně strávené dopoledne tak všechny přítomné naladilo na nadcházející svátky. VÍCE INFORMACÍ →

Odpoledne s lidovými písněmi

Dne 16. listopadu se na Rusavě konalo slavnostní setkání obyvatel této obce se svým starostou. Podvečerní program svým zpěvem valašských lidových písní zpříjemnila i děvčata z naší školy – Adélka Jakubíčková ze třídy 3.B, Anička Jakubíčková a Terezka Mirynská ze třídy 5.A. Jejich zpěv doprovázela cimbálová muzika Rusava. O tom, že děvčata zpívají ráda, svědčí i jejich úspěchy v okresních a regionálních soutěžích v minulém školním roce. Věříme, že se jim bude dařit i v letošním školním roce.           Mgr. Helena Stoklasová VÍCE INFORMACÍ →