zš holešov základní škola Holešov

Výtvarná soutěž na I. stupni

Námětem výtvarné soutěže, která se uskutečnila na prvním stupni, bylo Cestování. VÍCE INFORMACÍ →

SPELLING COMPETITION

Soutěže v anglickém jazyce jsou na naší škole už tradicí. Letos však poprvé mohli žáci porovnat své dovednosti v hláskování a znalosti slovíček. VÍCE INFORMACÍ →

Výuka 2. cizího jazyka na 1. ZŠ Holešov

Kromě anglického jazyka se žáci naší školy začínají učit od 7. ročníku i druhý cizí jazyk. Mohou si zvolit němčinu nebo ruštinu. Zájem o oba jazyky je většinou vyrovnaný, takže se v každé třídě vytvoří skupinka němčinářů a skupinka ruštinářů. VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček v zimě

Kroužek výletníček pokračoval i v zimě.

VÍCE INFORMACÍ →

Noc s Andersenem

NocAndersen

Školní družina se opět zúčastní celostátní akce „Noc s Andersenem“. Letošní ročník bude 31. 3. 2017. Děti se mohou těšit na vyrábění, pyžamovou diskotéku, stezku odvahy, ale hlavně na přespání ve škole! plakat-NsA

Příměstský letní tábor 2017

V létě 2017 se uskuteční 2 příměstské tábory pořádané naší školou. Bližší informace v 1. odd. školní družiny.

VÍCE INFORMACÍ →

Matematická olympiáda

Naše škola byla pořadatelem okresního kola matematické olympiády pro žáky 9. a 5. tříd základních škol a žáky kvarty osmiletých gymnázií. Naši školu velmi dobře reprezentovali: Tina Sabová, Otakar Bartoš a Markéta Nováková (všichni z 9. C). Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli, Tina Sabová dokonce obsadila v konkurenci 34 účastníků vynikající 4. místo. V kategorii 5. ročníků nás reprezentovali: Barbora Zdráhalová, Lukáš Maceška, Vendula Dvořáková, Karolína Sadilová, Martin Mareček a Lukáš Chaloupek. Barbora Zdráhalová obsadila společně s dalšími dvěma žáky 1. – 3. místo v rámci okresu Kroměříž! Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci. :-P

Aktivní deváťák

Aktivní deváťák, příprava na přijímací zkoušky z matematiky vlastní rychlostí z pohodlí domova.
Přístup na tento výukový portál zaplatila dětem škola. Výuka obsahuje 22 lekcí, v nich 132 videí, celkem 16 hodin výuky. V každé lekci je látka podrobně vysvětlena, následuje několik ukázkových příkladů, výuka upozorňuje na nejčastější chyby a to nejdůležitější ještě zopakuje.
Výuka není jen pro žáky 9. ročníků k opakování na přijímací zkoušky, ale i pro ostatní žáky školy, kteří mají zájem si látku zopakovat. Přístupové údaje získají žáci u svých vyučujících matematiky.

Turnaj v superfarmáři 2017

17. 1. 2017 proběhlo ve školní družině školní kolo ve hře superfarmář. VÍCE INFORMACÍ →

Oblastní kolo chemické soutěže

V oblastním kole ve Valašském Meziříčí, kam postoupilo z celého kraje 31 účastníků, si dva naši žáci velmi dobře vedli. Marka Sedláře od postupu do celostátního kola v Pardubicích dělily jen 3 body. Mezi nejlepšími byly minimální rozdíly  jednoho či dvou bodů. Moc si tedy ceníme, že Marek Sedlář (9. C) obsadil 6. místo a Jirka Pohančeník 22. místo. Přejeme oběma další chemické úspěchy.