zš holešov základní škola Holešov

Výletníček Jánský Vrch

V sobotu 21. 9. 2019 jsme se vydali na první výlet v tomto školní roce. Jeli jsme na nejsevernější místo Moravy, do Javorníku, tam jsme navštívili zámek Jánský Vrch, blízkou vyhlídku Čertovy kazatelny a Tančírnu v račím údolí. Akce se zúčastnilo 27 účastníků. VÍCE INFORMACÍ →

Objevujeme Holešov

Každý by měl znát město, ve kterém žije. Proto již celý měsíc naši třeťáci objevují město Holešov. VÍCE INFORMACÍ →

Návštěva v Rymicích

Ve třetí třídě se žáci seznamují se svým městem a okolím. VÍCE INFORMACÍ →

Naše nové učebny

Od školního roku 2019 – 2020 máme několik nově vybudovaných nebo opravených učeben. Z vlastních ušetřených prostředků jsme během prázdnin kompletně opravili jednu třídu a kabinet ve staré budově. Z bývalého bytu školníka jsme vybudovali učebnu pro keramiku. Z projektu IROP jsme financovali nové zařízení pro dvě učebny cizích jazyků a tři učebny informatiky. Celkem tedy můžeme vyučovat v 5 učebnách vybavených počítači a k tomu jsme nakoupili 30 tabletů pro žáky. Rekonstrukci čeká ještě pracoviště školního psychologa. VÍCE INFORMACÍ →

Návštěva hasičské zbrojnice

V pátek 13.9.2019 navštívilo 3.oddělení Školní družiny hasičskou zbrojnici v Holešově, kde jsme si prohlédli výzbroj a techniku. VÍCE INFORMACÍ →

Zlatý oříšek

Zlatý oříšek je soutěž šikovných a nadaných dětí, která probíhá v krajském a následně celostátním kole. Krajské kolo Zlínského kraje bude letos probíhat přímo v Holešově, proto neváhejte, a přihlaste své šikovné děti do této soutěžní přehlídky. Bylo by pěkné, kdyby nejvíce nominovaných bylo právě z našeho města, nebo přímo z naší školy. Přihlášku mohou poslat pouze rodiče dítěte, protože součástí je souhlas s nakládáním některých osobních údajů. Více informací najdete na stránkách, které uvádí přiložený plakátek. Přihlášky se posílají do 25. 9. 2019 !!!  Zlatý oříšek – plakát

Adaptační vycházky prvňáčků

Na počátku letošního školního roku se žáci obou prvních tříd postupně ve dnech 5. a 6. září zúčastnili adaptační vycházky. Program s řadou her a zajímavých aktivit, které měly  přispět k vzájemnému sblížení dětí a pomoci jim stát se dobrým kolektivem, připravili vychovatelé školní družiny. Děti si den užily , více se poznaly, projevily radost ze hry a smysl pro spolupráci a kamarádství. Tato akce je mimo jiné také hrazena z fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova – tzv. Akce milion. VÍCE INFORMACÍ →

První školní den

Druhého září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Mezi novými žáky jsme přivítali spolu s hosty především dvě třídy prvňáčků, kteří obdrželi z rukou představitelů města krásné složky na písmena. Do šestého ročníku nastupují žáci i z okolních obcí, proto jsme otevřeli celkem 4 třídy.

P1020478P1020474P1020472P1020467

Matematika???

Hrajeme si s tangramy

Tangram je hlavolam na principu puzzle složený ze sedmi geometrických tvarů – pěti trojúhelníků, jednoho čtverce a jednoho rovnoběžníku, které společně vytvářejí základní čtverec. Kombinací těchto segmentů se skládají různé obrazce.   VÍCE INFORMACÍ →