zš holešov základní škola Holešov

Exkurze v Pevnosti poznání

Naše matematické třídy již tradičně navštěvují koncem školního roku Pevnost poznání a Veletrh vědy a výzkumu v Olomouci. VÍCE INFORMACÍ →

Soutěž v branných dovednostech

V pátek 15. 6. připravil Klub výsadkových veteránů pro žáky základních škol neobvyklou soutěž. VÍCE INFORMACÍ →

Matematická olympiáda - okrskové kolo

V polovině června se na naší škole sešli žáci okolních základních škol, aby změřili své síly v matematické olympiádě 4. ročníků. VÍCE INFORMACÍ →

Pozvánky

pozvanka_rozlouceni_2018 – kopie pozvanka_tanecni_2018-nová[1]

V rámci závěrečných taneční žáků 9. ročníků a slavnostního rozloučení žáků 9. ročníků, které pořádá 1. Základní škola Holešov, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy.

1. Základní škola Holešov nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Naši prvňáčci v ZOO Lešná

Dne 12.6. se třídy prvňáčků vypravili do zoologické zahrady Lešná na exkurzi. VÍCE INFORMACÍ →

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Nepojmenovaný 1

Konverzační soutěž v anglickém jazyce na I. stupni

Nejen na druhém stupni, ale i na prvním se pořádají soutěže v anglickém jazyce. Ta poslední byla určena pro žáky 4. a 5. tříd, kteří bojovali o postup do finálového kola v Rymicích. VÍCE INFORMACÍ →

Přespání družiny ve škole

Z pátku 8. června na sobotu 9. června se ve škole konalo tradiční přespání o počtu 37 účastníků.

 

VÍCE INFORMACÍ →

Výuka cizích jazyků na naší škole

 Angličtinu se žáci učí od prvního stupně, na naší škole už od první třídy. Na druhém stupni s angličtinou samozřejmě pokračují. Každá třída je na výuku angličtiny dělena do skupinek.  Ve  skupinách je 12 -14 žáků, což umožňuje nejen intenzivní práci, ale i individuální přístup učitele k žákům.  Děti, které se o angličtinu zajímají více a chtějí se jí intenzivněji věnovat, mají možnost si vybrat anglickou konverzaci jako volitelný předmět pro 8. a 9. ročník. V tomto předmětu žáci rozvíjejí své komunikativní schopnosti, nacvičují si rozhovory a zpracovávají konverzační témata. VÍCE INFORMACÍ →

DĚJEPISNÁ EXKURZE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU DO MUZEA HOLOKAUSTU V OSVĚTIMI

DSCN0110 Konec května na naší škole je již tradičně ve znamení dějepisné exkurze do Památníku holokaustu v Osvětimi. Žáci 9. ročníku se v hodinách dějepisu dozvídají nejen o příčinách a průběhu 2. světové války, ale také i o dalších tragických válečných událostech, tedy i o holokaustu. Proto každoročně umožňujeme našim nejstarším žákům, aby se mohli seznámit s těmito historickými fakty nejenom z pohledu školních lavic. A o tom, že je toto téma nenechává lhostejnými, svědčí i velký zájem o tento poznávací zájezd. VÍCE INFORMACÍ →