zš holešov základní škola Holešov

Okresní kolo ve florbalu

Ve středu 13. 11. 2019 se v naší sportovní hale uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších žáků. Naši kluci po velmi dobrém výkonu bez jediné prohry vybojovali 1. místo a tím i postup do krajského finále, které se uskuteční v prosinci v Uherském Brodě. VÍCE INFORMACÍ →

PODZIMNÍ VEČÍREK


plakát 2019

Tablety a projekty na 1. stupni

Používání tabletů na 1. stupni naší školy se stalo běžnou záležitostí. Také žáci 4. B je využívají v hodinách matematiky, českého jazyka i angličtiny. Ve vlastivědě se zase s chutí pustili do projektů o krajích naší republiky. Vypracovali krásné barevné přehledy plné zajímavostí, památek, zeměpisných a historických informací. Na jedné práci nechyběla ani místní pověst vlepená na papíru složeném do harmoniky. Žáci využili textů psaných rukou i tištěných psaných na počítači. Mezi obrázky najdete i práci chlapce s vážným postižením, který ji odvedl na jedničku. VÍCE INFORMACÍ →

Okrskové kolo ve florbalu

Ve středu 6.11.2019 a čtvrtek 7.11.2019 se na 3. Základní škole Holešov uskutečnila okrsková kola mladších a starších žáků ve florbalu. Ve velmi silné konkurenci a po bezchybném výkonu bez jediné prohry obsadili naši mladší i starší žáci nádherné 1. místo. Tím si vybojovali postup do okresního finále, které se uskuteční ve středu 13.11.2019 a čtvrtek 14.11.2019 v naší sportovní hale. Držíme našim klukům palce v okresním kole a věříme, že budou i nadále vzorně reprezentovat naši školu. VÍCE INFORMACÍ →

Besedy se zaměřením na prevenci

Pro páťáky

V měsíci říjnu a listopadu jsme věnovali čas povídání si o věcech, které nás každodenně obklopují. Pozvali jsme si pracovnici z Poradny pro ženy a dívky, která nám velmi hezky a citlivě vyprávěla o období, které nás nevyhnutelně v nejbližší době čeká – o dospívání. Druhé setkání bylo věnováno problematice kyberšikany. Povídali jsme si se zástupkyní Policie ČR o nástrahách sociálních sítí.  Je až neuvěřitelné, do jakých pastí nás může online svět přivést.

Pro  osmáky

Po příkladné přednášce paní policistky budou i naši osmáci určitě vědět například: jak zabezpečit kolo proti krádeži, jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, jaké jsou nejčastější delikty páchané mladistvými a další zajímavosti. VÍCE INFORMACÍ →

Úspěchy žáků

Klára Podolová 2Přírodovědné soutěže jsou na 1. ZŠ Holešov doménou žáků matematických tříd. Pravidelně máme úspěšné účastníky v okresních i krajských kolech Přírodovědného klokana nebo Logické olympiády. I letos jsme obsadili krásná místa.

Přírodovědný klokan – celkem 479 řešitelů v  okrese
  třída školní kolo okresní kolo
Matěj Pumprla 9. C 1. 18.
Lukáš Chaloupek 8. C 2.  
Jiří Novák 9. C 3.  
Logická olympiáda – celkem 1 181 řešitelů v kraji
    školní kolo krajské kolo
Jiří Novák 9. C 1. 8.

Další body získala žákyně naší školy Klára Podolová z 9. D, která se zúčastnila 2. 11. 2019 pěvecké soutěže Všetulské dostavník – Dětská porta a Melodie v Středisku volného času TYMY. Vystupovala s písní “ Mořská sůl na řasách „, na který jí hudební podklad vytvořil pan učitel hudební výchovy Pavel Březina. Umístila se na krásném třetím místě. Moc gratulujeme.

České vynálezy, které ovlivnily svět

Neměli jsme ani tušení, které všechny známé i méně známé vynálezy a objevy dali světu lidé, kteří žili a tvořili, nebo se alespoň narodili v  Českých zemích. Důmysl, vtip, zručnost, neúnavná práce a originální nápady nikdy nechyběly českým lidem, z nichž se mnohým podařilo nesmazatelně se zapsat mezi světové velikány svých oborů. A právě těm jsme věnovali první listopadový pátek v 5.C. VÍCE INFORMACÍ →

Drakiáda ve školní družině

  V pátek 18.10. mělo 3.oddělení ŠD Drakiádu v zámeckém parku. Akce se velmi vydařila, protože nám přálo pěkné počasí. Děkuji  rodičům, kteří se ve velkém počtu zúčastnili a pomohli svým dětem zalétat si. D. Solařová, vedoucí ŠD. :lol: VÍCE INFORMACÍ →

Hádej, hádej, hadači

Odpoledne s hádankou

Dne 16. 10. se celá naše družina sešla v tělocvičně na hádankářskou soutěž. Děti vytvořily smíšená družstva ze všech tříd, prvňáčci ještě neumí všechna písmenka. Družstvo si zvolilo svého kapitána a soutěž mohla začít. Některé hádanky byly lehčí, některé těžší a některé tak těžké, že si s nimi neporadilo ani jedno družstvo. VÍCE INFORMACÍ →