zš holešov základní škola Holešov

Hádej, hádej, hadači

 

Odpoledne s hádankou

Dne 16. 10. se celá naše družina sešla v tělocvičně na hádankářskou soutěž. Děti vytvořily smíšená družstva ze všech tříd, prvňáčci ještě neumí všechna písmenka. Družstvo si zvolilo svého kapitána a soutěž mohla začít. Některé hádanky byly lehčí, některé těžší a některé tak těžké, že si s nimi neporadilo ani jedno družstvo. VÍCE INFORMACÍ →

Keramika

Práce v keramické dílně děti baví

Keramické kroužky mají na 1. Základní škole mnohaletou tradici a jsou určeny všem, kteří rádi tvoří. V letošním školním roce jsme pro velký zájem opět otevřeli tři kroužky, které fungují ve zcela nové a prostorné keramické dílně v přízemí školy. VÍCE INFORMACÍ →

Den otevřených dveří

pozvanka-23.10.

Výletníček Starý a Nový Jičín

Dne 12. října jsme se v odpoledních hodinách vydali s Výletníčkem na další výlet, tentokrát do Starého a Nového Jičína. Zpět jsme se vrátili ale až druhý den, opět v odpoledních hodinách.

Na zřícenině hradu Starý Jičín jsme si opekli špekáčky, u ohně zazpívali písničky a poslechli si spoustu pověstí o tomto kdysi významném a majestátním hradu. Absolvovali jsme noční prohlídku a poté jsme spali v opravené strážní věži. Ráno hned po snídani jsme se vydali do Nového Jičína, do muzea generála Laudona a do expozice klobouků firmy Tonak, kde jsme si i jeden klobouček sami nazdobili. Výlet se vydařil, zúčastnilo se 27 účastníků.

VÍCE INFORMACÍ →

Adaptační pobyt

Adapťák byl prima …..

Měsíc září uběhl jako voda a už tu byl náš dlouho očekávaný adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku.

Ve středu 25. září jsme 6. A, 6. B a 6. D zamířili do Rajnochovic k hotelu Pod Šaumburkem, kde jsme měli společně prožít tři dny plné her a zábavy. Cílem bylo naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat a navázat nová přátelství. VÍCE INFORMACÍ →

Páťáci v planetáriu

Na konci minulého týdne jsme se vypravili do Brna, abychom se ve Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře podrobně seznámili s pojmy týkající se vesmíru a hvězd. Zúčastnili jsme se výukového programu Planety: Cesta Sluneční soustavou 2 D. Průzkum vesmíru je fascinující a vždy nám přináší překvapivé poznatky. VÍCE INFORMACÍ →

Exkurze do zahradnictví žáků 1. A

První říjnový den jsme zahájili návštěvou zahradnictví v Holešově.  Během exkurze  se děti v  besedě zaměřené na půdu, kompostování a pěstování rostlin dozvěděly zajímavé poznatky týkající se učiva o podzimu.  V zahradnictví si  žáci také prohlédli podzimní výzdobu a seznámili se s rostlinami, které nyní vysazujeme  a  plodinami, které v podzimní době sklízíme . VÍCE INFORMACÍ →

Bádání nás baví

Od letošního školního roku začal na naší škole pracovat Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci – badatelé -  2. až 5. ročníku. Každé úterý po obědě se scházíme v učebně a laboratoři chemie a řešíme zapeklité úkoly. Kromě zábavy a radosti z pokusů získávají žáci cenné informace z oblasti přírodních věd, které mohou využít při svém dalším studiu. Naši badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením. VÍCE INFORMACÍ →

Naše nové učebny

Od školního roku 2019 – 2020 máme několik nově vybudovaných nebo opravených učeben. Z vlastních ušetřených prostředků jsme během prázdnin kompletně opravili jednu třídu a kabinet ve staré budově. Z bývalého bytu školníka jsme vybudovali učebnu pro keramiku. Z projektu IROP jsme financovali nové zařízení pro dvě učebny cizích jazyků a tři učebny informatiky. Celkem tedy můžeme vyučovat v 5 učebnách vybavených počítači a k tomu jsme nakoupili 30 tabletů pro žáky. Rekonstrukci čeká ještě pracoviště školního psychologa. VÍCE INFORMACÍ →