zš holešov základní škola Holešov

Vycházka druháků do přírody

V rámci učiva prvouky žáci II. A  uskutečnili vycházku do přírody v okolí Holešova, aby si ukázali rostliny a drobné živočichy, kteří se vyskytují na louce a v její blízkosti. Děti si později na základě získaných poznatků vytvořily vlastní herbář lučních květin a pěkné zážitky z vycházky ztvárnily ve výtvarné a pracovní výchově.        VÍCE INFORMACÍ →

Divadelní představení

drak

Soutěžní den IZS

Nikdo jistě nepochybuje, že je potřeba umět poskytnout první pomoc, vědět si rady při nenadálé život ohrožující situaci jako je požár, autonehoda, přepadení a podobně. Tyto a mnohé další dovednosti a znalosti museli prokázat žáci osmých tříd, kteří se zúčastnili již 2. ročníku Soutěžního dne s Integrovaným záchranným systémem O pohár hejtmana Zlínského kraje. VÍCE INFORMACÍ →

Pangea není jen pravěký kontinent

Pangea je také název mezinárodní matematické soutěže, kde má Česká republika třetí nejhojnější účast mezi evropskými zeměmi.  1. ZŠ Holešov se této matematicko-logické soutěže pravidelně zúčastňuje. VÍCE INFORMACÍ →

Školní družina v květnu

S blížícím se koncem školního roku a také díky sluníčku, které nám dodává energii, začíná dění ve školní družině nabírat na obrátkách.

VÍCE INFORMACÍ →

S přírodou si naši žáci rozumějí - úspěchy v soutěžích

V měsíci dubnu proběhlo několik soutěží s biologickou a zahrádkářskou tematikou, ve kterých naši žáci slavili úspěchy!!! VÍCE INFORMACÍ →

Dvě první místa na Mladém zahrádkáři

V pátek 20. 4. 2018 se na zámku v Holešově uskutečnila soutěž Mladý zahrádkář, na které jsme museli poznat 40 rostlin a odpovědět na 40 otázek.  VÍCE INFORMACÍ →

Nultá školička

nulta