zš holešov základní škola Holešov

Badatelé se zapojili do Poháru vědy

Pohár vědy je mezinárodní soutěž probíhající pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem projektu je vést mladou generaci již od nejútlejšího věku k zájmu o vědu a výzkum. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy. VÍCE INFORMACÍ →

Vlastivěda zase trochu jinak

Výuka pomocí tabletů je zajímavým zpestřením klasické výuky a v žádném případě jimi nenahrazujeme klasické pojetí naší výuky. Tato zařízení slouží pouze jako doplněk klasické výuky ve chvíli, kdy budou žáci s jejich pomocí schopni vytvořit takové výstupy, které by bez nich vytvořit nedokázali. Na 1. Základní škole držíme krok s technikou, ale nenecháme se jí pohltit. VÍCE INFORMACÍ →

Spolupráce se SŠ v Otrokovicích

Se SŠ Otrokovice jsme navázali spolupráci, která bude pokračovat i v dalších letech.  Po možnosti pracovat se dřevem na bystřické škole nábytkářské si budou moci žáci vyzkoušet práci i s jinými materiály, jako je kov nebo plasty, pro které nemáme na ZŠ vhodné podmínky. První návštěva se uskutečnila ve čtvrtek 16. ledna, kdy chlapci z 8. A brousili a leštili kovovou krychličku a následně do ní vyráželi důlky jako na hrací kostce.     VÍCE INFORMACÍ →

Informatika na 1. stupni

Informatiku vyučujeme na prvním stupni v 5. ročníku jednu hodinu týdně. Za jedno pololetí se žáci naučili pracovat v textovém editoru Word, umí si vložit a upravit obrázky, vytvořit tabulku a další. Pracujeme také s aplikací Mount Blue, která učí žáky psát všemi prsty na klávesnici. K atraktivitě předmětu přispívá i krásné prostředí nově vybudovaných učeben. Krátké video z učebny č. 2

VÍCE INFORMACÍ →

Informace ke sběrům

Vážení rodiče, stále sbíráme víčka od PET lahví. NESBÍRÁME ELEKTROODPAD A LEPENKOVÉ KRABICE. Odběratelé přestali mít zájem o tyto odpady. Děkujeme za pochopení.

Přírodovědný projekt na naší škole

Naše škola se v roce 2019 zúčastnila projektu „ Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“.  Jednalo se o předměty fyzika, chemie a přírodopis. Projekt byl financován z evropských fondů, příjemcem dotace byl Institut pro regionální spolupráci o.p.s. a dalším partnerem je společnost AV MEDIA. Díky účasti na tomto projektu jsme získali pro výuku sady pomůcek PASCO. VÍCE INFORMACÍ →

Jak se daří našim prvňáčkům?

Děti v obou prvních třídách si vedou velmi dobře a po několika měsících už umí spoustu nových věcí. Anglická slovíčka střídá v hodině matematika i český jazyk. Rády se také protáhnou při pěkné písničce a k tomu se doprovodí na rytmické nástroje.             Krátká ukázka hodiny HV v 1. A.    VÍCE INFORMACÍ →

Hravá věda nás baví

V nabídce mimoškolních aktivit se v letošním roce na naší škole objevila novinka, a to Badatelský klub. Nejedná se však pouze o strohé rozšíření znalostí z přírodovědné oblasti. Žáci totiž mají možnost vyzkoušet si všechny znalosti v praxi v podobě efektních pokusů v naší školní laboratoři. VÍCE INFORMACÍ →