zš holešov základní škola Holešov

Adaptační vycházky prvňáčků

Na počátku letošního školního roku se žáci obou prvních tříd postupně ve dnech 5. a 6. září zúčastnili adaptační vycházky. Program s řadou her a zajímavých aktivit, které měly  přispět k vzájemnému sblížení dětí a pomoci jim stát se dobrým kolektivem, připravili vychovatelé školní družiny. Děti si den užily , více se poznaly, projevily radost ze hry a smysl pro spolupráci a kamarádství. Tato akce je mimo jiné také hrazena z fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova – tzv. Akce milion. VÍCE INFORMACÍ →

Nultá školička

Již tradičně se během měsíce května uskutečnila na naší škole nultá školička, která je určená budoucím prvňáčkům. Děti měly možnost během čtyř setkání se seznámit s novým prostředím, poznat další kamarády a paní učitelky, které je budou učit v první třídě. Předškoláci si vyzkoušeli první práci ve školních lavicích. Pro děti byly připraveny různé aktivity zaměřené na procvičení dovedností potřebných pro výuku. Doufejme, že se jim seznámení se školou líbilo a s chutí v září usednou do školních lavic. VÍCE INFORMACÍ →

Moravskoslezské kolo ,, Děti a píseň,,

V neděli 26. května se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila přehlídka dětských interpertů lidové písně , Děti a píseň,,. Nejlepší zpěváčci z Moravy a Slezska měli možnost zpívat dvě lidové písně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Oblast Hanou na přehlídce reprezentovala žákyně naší školy Tereza Mirynská ze třídy 4. A. Terezce blahopřejeme za velmi pěkný pěvecký výkon a přejeme hodně radosti ze zpívání. VÍCE INFORMACÍ →

Zdravá pětka ve 3. A

Žáci 3.A se zúčastnili poutavého programu zaměřeného na zdravé stravování – Zdravá pětka, který probíhal na naší škole. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly a  v rámci skupin s chutí soutěžily ve znalostech a dovednostech týkajících  se zdravé výživy. Celý program se dětem líbil a určitě si odnesly spoustu zážitků. VÍCE INFORMACÍ →

Prvouka ve 3. A

Své poznatky z prvouky na téma Rostliny a houby si žáci 3. A prohloubili nejen teoreticky, ale především si nabyté znalosti  upevnili prostřednicvím prakrtických činnosti. V rámci učiva  si také uvědomovali důležitost ochrany přírody. VÍCE INFORMACÍ →

Regionální pěvecká přehlídka O hanáckyho kohóta

V pěveckých soutěžích ve zpěvu lidových písní jsou žáci naší školy velmi úspěšní. Stejně tomu bylo i v neděli 14. dubna v Prostějově, kde se konala krajská přehlídka ve zpěvu hanáckých písní s přízančným názvem O hanáckyho kohóta. Školu zde reprezentovala čtyři děvčata. Ludmila Karhanová (3.A) a  Karolína Gogelová (6.A) si vyzpívaly ve svých kategoriích pěkné stříbrné pásmo. Tereza Mirynská (4. A) a Sofie Červenková (6. C) se za svůj výborný pěvecký výkon umístily ve zlatém pásmu. Z Prostějova do moravskoslezského kola v Rožnově pod Radhoštěm se podařilo postoupit Tereze Mirynské. Jako náhradník  byla porotou vybrána  Sofie Červenková.

Všem děvčatům blahopřejeme a postupujícím do Rožnova pod Radhoštěm přejeme hodně úspěchů. VÍCE INFORMACÍ →

Výtvarná soutěž žáků 1. – 5. ročníků

Společně chráníme planetu Zemi – tak znělo téma letošní výtvarné soutěže, které se  v  těchto dnech zúčastnili žáci prvního stupně. Cílem soutěže bylo vytvořit si bližší vztah k planetě Zemi a rozšířit si povědomí o ochraně přírody. Výtvarná soutěž tak děti motivovala hlouběji se zamyslet nad tématem znečišťování naší planety. VÍCE INFORMACÍ →

Pěvecká soutěž ,,O hanáckyho kohóta“

Dne 20. února 2019 se v Kroměříži uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže ,,O hanáckyho kohóta“. Naši školu ve zpěvu hanáckých lidových písní velmi pěkně reprezentovala děvčata Kateřina Brázdilová– 3.A,Ludmila Karhanová– 3.A, Tereza Mirynksá – 4.A, Karolína Gogelová – 6.A a Sofie Červenková – 6.C. Lidušce, Terezce, Karolíně a Sofii se podařilo ve velmi silné konkurenci postoupit do dalšího kola, které se uskuteční v Prostějově. Všem zúčastněným děvčatům blahopřejeme k velmi pěkným pěveckým výkonům a  postupujícím přejeme hodně úspěchů na celohanácké přehlídce v Prostějově. VÍCE INFORMACÍ →

Návštěva školy ,,Active Learning,,

Předvánoční čas si žáci 3. A zpestřili návštěvou hulínské školy ,,Active Learning,,, kde  zhlédli adventní představení dětí. I naši žáci nezaháleli a dětem zdejší školy zazpívali  za doprovodu pana učitele  Březiny a žákyně  Moniky Ponížilově (9.C) vánoční písně.  VÍCE INFORMACÍ →

Sešity na školní rok 2018 - 19

Seznam potřebných sešitů pro ročníky 6. – 9. najdete   ZDE . Seznam potřebných sešitů pro I. stupeň obdrželi žáci u svých třídních učitelů.