zš holešov základní škola Holešov

Informace ze školní jídelny

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮ 6. 11. 2019

Vážení rodiče,

Pan vedoucí Ústřední školní jídelny z důvodu stávky na 1. ZŠ i 2. ZŠ oznámil, že všechny žáky odhlásil ze školních obědů na den 6. 11. 2019. Bylo to z důvodu množství telefonátů rodičů, kteří odhlašovali svým dětem obědy na poslední chvíli. Pokud někdo chce oběd i přesto, musí se individuálně přihlásit. Děkujeme za pochopení.

stávka 6. 11. 2019

stávka 2019

Exkurze do zahradnictví žáků 1. A

První říjnový den jsme zahájili návštěvou zahradnictví v Holešově.  Během exkurze  se děti v  besedě zaměřené na půdu, kompostování a pěstování rostlin dozvěděly zajímavé poznatky týkající se učiva o podzimu.  V zahradnictví si  žáci také prohlédli podzimní výzdobu a seznámili se s rostlinami, které nyní vysazujeme  a  plodinami, které v podzimní době sklízíme . VÍCE INFORMACÍ →

Adaptační vycházky prvňáčků

Na počátku letošního školního roku se žáci obou prvních tříd postupně ve dnech 5. a 6. září zúčastnili adaptační vycházky. Program s řadou her a zajímavých aktivit, které měly  přispět k vzájemnému sblížení dětí a pomoci jim stát se dobrým kolektivem, připravili vychovatelé školní družiny. Děti si den užily , více se poznaly, projevily radost ze hry a smysl pro spolupráci a kamarádství. Tato akce je mimo jiné také hrazena z fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova – tzv. Akce milion. VÍCE INFORMACÍ →

Výletníček Lukov – Lešná

V sobotu 25. 5. jsme se s výletníčkem vydali na hrad Lukov, kde probíhal den s Lesy ČR a den stromů. Z hradu Lukova jsme se poté vydali do zoo Zlín. Počasí přálo, dobrá nálada vládla, výlet se vydařil.

Nultá školička

Již tradičně se během měsíce května uskutečnila na naší škole nultá školička, která je určená budoucím prvňáčkům. Děti měly možnost během čtyř setkání se seznámit s novým prostředím, poznat další kamarády a paní učitelky, které je budou učit v první třídě. Předškoláci si vyzkoušeli první práci ve školních lavicích. Pro děti byly připraveny různé aktivity zaměřené na procvičení dovedností potřebných pro výuku. Doufejme, že se jim seznámení se školou líbilo a s chutí v září usednou do školních lavic. VÍCE INFORMACÍ →

Moravskoslezské kolo ,, Děti a píseň,,

V neděli 26. května se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila přehlídka dětských interpertů lidové písně , Děti a píseň,,. Nejlepší zpěváčci z Moravy a Slezska měli možnost zpívat dvě lidové písně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Oblast Hanou na přehlídce reprezentovala žákyně naší školy Tereza Mirynská ze třídy 4. A. Terezce blahopřejeme za velmi pěkný pěvecký výkon a přejeme hodně radosti ze zpívání. VÍCE INFORMACÍ →

Zdravá pětka ve 3. A

Žáci 3.A se zúčastnili poutavého programu zaměřeného na zdravé stravování – Zdravá pětka, který probíhal na naší škole. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly a  v rámci skupin s chutí soutěžily ve znalostech a dovednostech týkajících  se zdravé výživy. Celý program se dětem líbil a určitě si odnesly spoustu zážitků. VÍCE INFORMACÍ →

Prvouka ve 3. A

Své poznatky z prvouky na téma Rostliny a houby si žáci 3. A prohloubili nejen teoreticky, ale především si nabyté znalosti  upevnili prostřednicvím prakrtických činnosti. V rámci učiva  si také uvědomovali důležitost ochrany přírody. VÍCE INFORMACÍ →

Regionální pěvecká přehlídka O hanáckyho kohóta

V pěveckých soutěžích ve zpěvu lidových písní jsou žáci naší školy velmi úspěšní. Stejně tomu bylo i v neděli 14. dubna v Prostějově, kde se konala krajská přehlídka ve zpěvu hanáckých písní s přízančným názvem O hanáckyho kohóta. Školu zde reprezentovala čtyři děvčata. Ludmila Karhanová (3.A) a  Karolína Gogelová (6.A) si vyzpívaly ve svých kategoriích pěkné stříbrné pásmo. Tereza Mirynská (4. A) a Sofie Červenková (6. C) se za svůj výborný pěvecký výkon umístily ve zlatém pásmu. Z Prostějova do moravskoslezského kola v Rožnově pod Radhoštěm se podařilo postoupit Tereze Mirynské. Jako náhradník  byla porotou vybrána  Sofie Červenková.

Všem děvčatům blahopřejeme a postupujícím do Rožnova pod Radhoštěm přejeme hodně úspěchů. VÍCE INFORMACÍ →