zš holešov základní škola Holešov

Zdravá pětka ve 3. A

Žáci 3.A se zúčastnili poutavého programu zaměřeného na zdravé stravování – Zdravá pětka, který probíhal na naší škole. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly a  v rámci skupin s chutí soutěžily ve znalostech a dovednostech týkajících  se zdravé výživy. Celý program se dětem líbil a určitě si odnesly spoustu zážitků. VÍCE INFORMACÍ →

Prvouka ve 3. A

Své poznatky z prvouky na téma Rostliny a houby si žáci 3. A prohloubili nejen teoreticky, ale především si nabyté znalosti  upevnili prostřednicvím prakrtických činnosti. V rámci učiva  si také uvědomovali důležitost ochrany přírody. VÍCE INFORMACÍ →

Regionální pěvecká přehlídka O hanáckyho kohóta

V pěveckých soutěžích ve zpěvu lidových písní jsou žáci naší školy velmi úspěšní. Stejně tomu bylo i v neděli 14. dubna v Prostějově, kde se konala krajská přehlídka ve zpěvu hanáckých písní s přízančným názvem O hanáckyho kohóta. Školu zde reprezentovala čtyři děvčata. Ludmila Karhanová (3.A) a  Karolína Gogelová (6.A) si vyzpívaly ve svých kategoriích pěkné stříbrné pásmo. Tereza Mirynská (4. A) a Sofie Červenková (6. C) se za svůj výborný pěvecký výkon umístily ve zlatém pásmu. Z Prostějova do moravskoslezského kola v Rožnově pod Radhoštěm se podařilo postoupit Tereze Mirynské. Jako náhradník  byla porotou vybrána  Sofie Červenková.

Všem děvčatům blahopřejeme a postupujícím do Rožnova pod Radhoštěm přejeme hodně úspěchů. VÍCE INFORMACÍ →

Výtvarná soutěž žáků 1. – 5. ročníků

Společně chráníme planetu Zemi – tak znělo téma letošní výtvarné soutěže, které se  v  těchto dnech zúčastnili žáci prvního stupně. Cílem soutěže bylo vytvořit si bližší vztah k planetě Zemi a rozšířit si povědomí o ochraně přírody. Výtvarná soutěž tak děti motivovala hlouběji se zamyslet nad tématem znečišťování naší planety. VÍCE INFORMACÍ →

Pěvecká soutěž ,,O hanáckyho kohóta“

Dne 20. února 2019 se v Kroměříži uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže ,,O hanáckyho kohóta“. Naši školu ve zpěvu hanáckých lidových písní velmi pěkně reprezentovala děvčata Kateřina Brázdilová– 3.A,Ludmila Karhanová– 3.A, Tereza Mirynksá – 4.A, Karolína Gogelová – 6.A a Sofie Červenková – 6.C. Lidušce, Terezce, Karolíně a Sofii se podařilo ve velmi silné konkurenci postoupit do dalšího kola, které se uskuteční v Prostějově. Všem zúčastněným děvčatům blahopřejeme k velmi pěkným pěveckým výkonům a  postupujícím přejeme hodně úspěchů na celohanácké přehlídce v Prostějově. VÍCE INFORMACÍ →

Návštěva školy ,,Active Learning,,

Předvánoční čas si žáci 3. A zpestřili návštěvou hulínské školy ,,Active Learning,,, kde  zhlédli adventní představení dětí. I naši žáci nezaháleli a dětem zdejší školy zazpívali  za doprovodu pana učitele  Březiny a žákyně  Moniky Ponížilově (9.C) vánoční písně.  VÍCE INFORMACÍ →

Sešity na školní rok 2018 - 19

Seznam potřebných sešitů pro ročníky 6. – 9. najdete   ZDE . Seznam potřebných sešitů pro I. stupeň obdrželi žáci u svých třídních učitelů.

Prázdninová úřední doba

prázdniny 2018

Dětský svět Kroměříž

Na závěr školního roku jsme se se školní družinou vydali do Dětského světa v Kroměříži.

Děkujeme tímto všem rodičům za spolupráci během školního roku a dětem přejeme krásné a dlouhé prázdniny!

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2017 - 18

výsledky 2. pololetí 2017_18