zš holešov základní škola Holešov

Výletníček - hrad Lukov

Dalším cílem našeho výletu byla zřícenina hradu Lukov. V sobotu 22. 11. jsme se sešli na autobusovém nádraží v Holešově. Autobusem jsme se dostali do Lukova. Odtud už jsme museli pěšky. Před výstupem do kopce jsme se posilnili svačinou a cesta nám pak rychleji utíkala. U hradu jsme si prohlédli tradiční jarmark a nakoupili dárky rodičům. Samozřejmě jsme nevynechali ani návštěvu hradu, který se nám všem líbil. Poté jsme se už vydali na cestu zpět, protože nás čekala delší procházka do Fryštáku. Tu jsme si zpříjemnili různými hrami. I když jsme trochu zabloudili, nakonec jsme dorazili do našeho cíle. Přesto, že se nás tentokrát na výletě nesešlo mnoho, výlet jsme si pěkně užili.