zš holešov základní škola Holešov

Vážení rodiče, tento týden budeme s dětmi rozvíjet poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti si rozšíříme slovní zásobu, podpoříme dosaženou úroveň rozumových schopností a dovedností, povedeme dítě k orientaci v prostředí, které jej obklopuje.

Pokyny k práci s dítětem jsou uvedeny na každém pracovním listě. medvídkovy úkoly

Pokuste se vytvářet sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňuje základní společenská pravidla (pozdraví, poprosí, poděkuje), nebojí se komunikace ve známém prostředí, vyřídí drobný vzkaz, umí se představit, ví, kde bydlí, apod.

Pracovní list: s laskavým svolením autorky, www.vesela-chaloupka.cz