zš holešov základní škola Holešov

Výsledek_vyzvy_k_podani_nabidek

Zápis_o_posouzeni_a_hodnoceni_nabidek

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 Krycí list nabídky.pdf

Příloha č.2 Krycí list nabídky.docx

Příloha č.3 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.3 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.4 Cenová-nabídka.pdf

Příloha č.4 Cenová nabídka.docx

Příloha č.5 Čestné prohlášení.pdf

Příloha č.5 Čestné prohlášení.docx

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.pdf

Příloha č.6 Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.docx

Příloha č.7 Návrh smlouvy.pdf

Příloha č.7 Návrh smlouvy.docx

Výzva k podání nabídky