zš holešov základní škola Holešov

Pro spolupráci školy a rodiny jsou ideální společné akce. Jednu takovou uskutečnila naše 4. A. Přečtěte si o ní od Kristýnky Pavlasové.

Den s rodiči nás napadl tak, že v „Den otevřených dveří“ k nám přišli rodiče, kteří byli ochotni se zapojit do výuky. Zhruba dva dny po tomto dnu nás napadlo, že bychom mohli uskutečnit DEN S RODIČI!! Byla to původně myšlenka, že bychom si s rodiči ověřili jejich i naše zkušenosti. Paní učitelce se tento nápad líbil.

V úterý 11.4. 2017  jsme se připravovali na „Den s rodiči“ . Ráno jsme si přinesli věci do kuchyňky a rozdělili jsme se na skupiny, které dělali různé pochutiny na občerstvení. Nic jsme nemohli ponechat náhodě. Příprava na tento den byla opravdu důkladná.

Ve středu 12.4. 2017 se uskutečnil „Den s rodiči“. První dvě hodiny jsme se učili a o velké přestávce jsme připravovali třídu. Ve třetí hodině postupně přicházeli rodiče. Někteří z nás si připravili hry. Byly to hry z češtiny, vlastivědy, matematiky, přírodovědy a všeobecné testy. Nakonec jsme si všichni zahráli kufr. Po prvním kole vyhrávaly děti o 0,5 bodu. Nakonec vše skončilo nerozhodně. Den s rodiči jsme si  moc užili. Byli jsme rádi, že nám všichni vyšli vstříc a věříme, že to není poslední společná prožitá akce.

Kristýna Pavlasová, žákyně 4.A třídy