zš holešov základní škola Holešov

Šablony pro ZŠ  - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023

 

 Co bylo cílem této výzvy?

  • Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti
  • Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Podporovat společné vzdělávání:
  • Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
  • Vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

 Jaké jsou podporované aktivity u nás ve škole?

  • Školní psycholog
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na anglický jazyk, ruský jazyk, mentoring, čtenářskou gramotnost a inkluzi,
  • Čtenářský klub pro děti, klub zábavné logiky
  • Výuka metodou CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

plakat