zš holešov základní škola Holešov

Návštěva betléma v kostele

Dne 4. 1. jsme se školní družinou navštívili farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a hlavně krásný a bohatý betlém.

Již tradičně jsme se s družinou na Tři krále vypravili podívat se na betlém do místního kostela. Paní průvodkyně nám pověděla vše o betlému, provedla nás po kostele a dokonce nás i vzala do Černé kaple a dětem povyprávěla o její historii a významu. Exkurze se zúčastnilo na 80 dětí ze všech oddělení školní družiny.