zš holešov základní škola Holešov

Noc s Andersenem 2018

Z pátku 23. 3. na sobotu 24. 3. se ve školní družině konala Noc s Andersenem. Ve škole nocovalo na sto účastníků ze všech oddělení školní družiny, předškoláků i starších pomocníků. Noc s Andersenem je jedna z největších a nejatraktivnějších akcí pro děti ze školní družiny. Letošní program se nelišil od zaběhnutého. Po příchodu si děti vyráběly a po vyrábění následovala pyžamová diskotéka s hrami. Po osmé hodině startovali nejmladší na stezku odvahy (s hodnými strašidly, co dávají úkoly) a než vyrazil poslední ze starších bylo po desáté hodině, kdy nejmladší už spali a starší ještě poslouchali čtené pohádky.