zš holešov základní škola Holešov

V úterý 25. 4. 2018 se uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 6. ročníků. Děti si porovnaly své jazykové dovednosti v tématech: Můj den, Moje rodina a Moje škola. Porota hodnotila plynulost a správnost mluveného projevu, slovní zásobu, výslovnost a schopnost navázat rozhovor. Vítězná místa obsadili tito žáci:

1. místo – Zuzana  Popelková  6. C

2. místo – Tereza Zicháčková  6. C

3. místo – Martin Blaho 6. A

 Oceňujeme připravenost žáků a přejeme jim další úspěchy v soutěžích.

                                                                                                                      Vyučující anglického jazyka