zš holešov základní škola Holešov

Ve školním roce 2017/2018 probíhal na naší škole keramický kroužek. Žáci se učili pracovat s hlínou, různě ji zpracovávat a přetvářet ve výrobky. Všechny hliněné polotovary na závěr děti dotvořily barevnou glazurou.
Všechny výrobky ukázat nemůžeme, ale rádi bychom se podělili alespoň o ty, které udělaly radost našim maminkám ke Dni matek, blízkým k Valentýnovi a rodinám, které pomohly ubytovat zahraniční studenty z projektu EDISON.

Všechny nás práce v kroužku těšila a bavila. Odměnou nám byly naše výrobky a dobrý pocit z vykonané práce. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní vychovatelce Heleně Dohnálkové, která nám všechny výrobky vypalovala v keramické peci.

Vedoucí kroužku Barbora Hrušková