zš holešov základní škola Holešov

 Angličtinu se žáci učí od prvního stupně, na naší škole už od první třídy. Na druhém stupni s angličtinou samozřejmě pokračují. Každá třída je na výuku angličtiny dělena do skupinek.  Ve  skupinách je 12 -14 žáků, což umožňuje nejen intenzivní práci, ale i individuální přístup učitele k žákům.  Děti, které se o angličtinu zajímají více a chtějí se jí intenzivněji věnovat, mají možnost si vybrat anglickou konverzaci jako volitelný předmět pro 8. a 9. ročník. V tomto předmětu žáci rozvíjejí své komunikativní schopnosti, nacvičují si rozhovory a zpracovávají konverzační témata.

Vyučující taktéž připravují pro žáky anglickou olympiádu, kde si děti mohou porovnat své vědomosti a jazykové znalosti s ostatními žáky. A jak vlastně dopadlo školní kolo anglické olympiády?

V první kategorii určené žákům 6. ročníků se na první místo probojovala Zuzana Popelková, následována Terezou Zicháčkovou. Obě dívky jsou z 6. C. Bronz získal Martin Blaho z 6. A.

 Mezi sedmáky nejlépe zabodoval Matěj Pumprla z 7. C, druhou příčku obsadila jeho spolužačka Nela Pumprlová a na třetí místo dosáhl David Kryštof (7. B).

Z řad osmáků byl nejlepší Marek Letev, druhé místo si zasloužila Lucie Štěpánková a na třetím místě skončil Radim Kutra. Všichni jsou z 8. C.

V nejvyšší kategorii zvítězila Nikol Gul’ová (9. C), stříbro si vybojoval Jan Rušikvas (8. B) a na třetí příčce se umístila Viktorie Wojnarová (9. A). Nikol Gul’ová reprezentovala naši školu i v okresním kole anglické olympiády v Kroměříži, kde získala krásné 3. místo.

Ale nejen angličtinou žije naše škola. Od sedmé třídy se totiž žáci začínají učit druhý cizí jazyk. Mají možnost si vybrat německý nebo ruský jazyk. Zájem o tyto jazyky je většinou vyrovnaný.  Děti se na nový jazyk těší a mají radost, když se po zdolání prvních krůčků umí představit, zarecitovat básničku, vypracovat projekt či povyprávět o své rodině a kamarádech.  Každým rokem pořádáme společnou hodiny němčiny a ruštiny pro žáky 7. ročníků. Němčináři se seznámí s úskalím azbuky a ruštináři si mimo jiné procvičí jazyk na německých jazykolamech.    Pokud dětem zápal a píle vydrží i v následujících letech, odchází z naší školy s kvalitními základními znalosti, které pak mohou prohlubovat na většině středních škol. Aby děti druhý cizí jazyk bavil, připravují vyučující němčiny a ruštiny zajímavé soutěže.

V německé soutěži se mezi sedmáky nejlépe umístili  Matěj Pumprla  a Tereza Úlehlová, následováni Markétou Nedbalovou. Všichni chodí do 7. C.

V kategorii osmáků byl nejlepší Thomas Macura (8. C), na druhé místo dosáhla jeho spolužačka Veronika Galatíková a na třetí pozici se probojoval Jan Sehnal (8. B).

Mezi deváťáky zvítězila Anna Zatloukalová, druhé místo si zasloužila Markéta Barotová a třetí pozici si vybojovala Monika Zajíčková. Všechny finalistky jsou z 9. C.

V ruském jazyce proběhla soutěž pro žáky 9. ročníku. Ti nejšikovnější se opravdu snažili, a proto si zaslouží ocenění. Na 1. místě se s poměrně velkým bodovým náskokem umístila Veronika Rožnovská, 2. místo obsadila Klára Vedrová a 3. skončila Magdaléna Rožnovská. Všechna děvčata jsou z 9. A.

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

stažený soubor  olympiáda km   stažený soubor - společná hodina