zš holešov základní škola Holešov

Keramické kroužky mají na 1. ZŠ Holešov mnohaletou tradici a jsou určeny všem, kteří rádi tvoří. V letošním školním roce jsme pro velký zájem opět otevřeli tři kroužky. Děti se zde učí zejména základy práce s hlínou od nejjednodušších postupů až k těm složitějším – modelování z ruky, práce s dřevěnými válečky i s plátem, prořezávanou i reliéfní keramiku, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky, apod. Seznamují se i s glazováním, engobami a dalšími způsoby kolorování keramiky.

Smysl kroužku spočívá v rozvoji jemné motoriky a motoriky malých svalových skupin. Nesporný je i význam estetický. Děti se seznamují s novými materiály a postupy, rovněž zde plánují, pracují dle předlohy, ale i volně dle své vlastní fantazie. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za konkrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Děti tak získávají i vztah k věcem, uvědomují si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.