zš holešov základní škola Holešov

Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.“

Pablo Picasso„Každé dítě je umělec. Problém je, jak zůstat umělcem, když vyrosteme.“

Pablo Picasso

Podzim nám už nastavil svoje tváře. Z jedné z nich se na nás valí sychravé počasí, ale ta druhá se pyšní krásnými barvami a rozmanitými přírodními úkazy. Podzim panuje také v naší škole. Naši nejmenší – prvňáčci – se poprvé zúčastnili školních sběrových aktivit a tak malovali šípkové keře, už se seznámili s prvními písmenky a pomocí plastelíny si je vymodelovali. Druháčci se obrázkem rozloučili s vlaštovkami, nakreslili veselé dráčky, snažili se vystihnout tvary listů stromů. Třeťáci si v rámci prvouky prošli Holešov a ve výtvarné výchově své toulky po holešovských památkách zalitých podzimním sluncem nádherně tuží na papíře uchovali. K podzimu patří také moštování a vaření povidel a tak podzimní ovoce ztvárnili výtvarníci ze 4.A pomocí zajímavé mozaiky. V ostatních čtvrtých třídách se tvořily koláže, tupovalo se a krásy podzimu malí malíři zakonzervovali pomocí frotáže.  Páťáky před deštěm chrání jejich malované deštníky a z nostalgie vzpomínají na své letní zážitky. Galerie dětských prací ukazuje, že podzim je opravdu výtvarně podnětné období.

Výtvarná výchova je často dětmi, rodiči i některými pedagogy brána jako okrajový předmět, u kterého si mají žáci odpočinout. Ale ve skutečnosti to není jen předmět, kde se děti naučí ovládat výtvarné prostředky, držet správně tužku, stříhat nůžkami, pracovat s barvami. Je to především výchova, která by měla ovlivňovat celou osobnost dítěte v rozvoji jeho kreativity, vyšší citlivosti, propojování si souvislostí i pochopení celospolečenského vlivu. Výsledkem nemusí být vždy „hezký obrázek“, ale především zážitek z tvorby, vlastní cesty hledání a objevování. Měla by to být zkušenost, kterou může s druhým sdílet, přemýšlet o ní, vracet se k ní třeba i po letech. Zážitek z tvorby díky motivaci je hlavním přínosem výtvarné výchovy!