zš holešov základní škola Holešov

Přestože je internet médium usnadňující získávání velkého množství užitečných informací zajišťující rychlou a spolehlivou komunikaci s celým světem, který nám díky němu „leží na dlani“, má svá úskalí, své šedé zóny. Vulgarismy, výhrůžky, zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv – to vše charakterizuje nebezpečně sílící jev mezi dětmi a mládeží zvaný kyberšikana. Kyberšikana je především psychické násilí páchané prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Proti kyberšikaně u dětí je podle expertů třeba bojovat hlavně ve škole.

Pro žáky čtvrtého ročníku jsme proto v rámci programu Prevence patologických jevů připravili na 14. a 15. listopad besedy na toto téma. Lektorka Jana Stejskalová vysvětlila, jaká ohrožení může internet skýtat, jaká rizika na děti číhají při pohybu na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Během dvou hodin se děti seznámily s pojmy kyberstalking a hoax, slyšely vyprávění skutečných příběhů. Prezentace splnila svůj účel – žáci byli varováni před šikanou a kyberšikanou, dozvěděli se, jak se mají v případě ohrožení zachovat a hlavně, jak možnému nebezpečí předejít. Dívky a chlapci měli spoustu dotazů a bylo vidět, že přednáška zacílila na tu správnou věkovou skupinu.