zš holešov základní škola Holešov

  MATEMATIKA V BARVÁCH

Jako doprovázející pedagog jsem měl příležitost ve čtvrtek 13. prosince navštívit vernisáž „Matematika v barvách“ v holešovské knihovně. Předpokládal jsem, že se bude jednat o řadovou, svým způsobem nudnou výstavu, a zpětně musím přiznat, že můj předpoklad nebyl správný.

Nejednalo se totiž pouze o výstavu, ale především o netradiční formu výuky matematiky pro žáky druhého stupně základní školy. Autorka obrazů, a vlastně celé myšlenky „barevné matematiky“, paní Vyhlídalová, žákům připravila velmi zajímavý a hlavně JINÝ než školní pohled na matematiku, geometrii…

Skupinová spolupráce, řešení problémových úkolů, vlastní iniciativa a kreativita, tak by se daly ve stručnosti shrnout hlavní body této zajímavé myšlenky. A přesně tyto dovednosti, kompetence a postoje k práci je třeba u žáků rozvíjet! Přesně tyto dovednosti jsou totiž v dnešním moderním světě potřebné „jako sůl“!

Přes své negativní předsudky jsem rád, že jsem měl možnost výstavu „Matematika v barvách“ navštívit a věřím, že žáci naší školy budou mít ještě hodně podobných zajímavých a inovujících příležitostí učit se JINAK.

Jakub Hřib

mobil 494mobil 490mobil 493