zš holešov základní škola Holešov

V lednu, kdy se běžně na kole po ulicích neprojíždíme, nezahálíme a opakujeme si  důležitá pravidla silničního provozu. Pravda – v teple, ve třídě a na interaktivní tabuli. :-) V dubnu nás totiž  čekají zkoušky z dopravních předpisů a ti úspěšní by měli po  jejich absolvování  získat průkaz cyklisty. Tak snad nás bude co nejvíce…

žáci čtvrtých ročníků