zš holešov základní škola Holešov

P1000810V měsíci únoru uspořádala naše školní družina jako obvykle v tuto dobu karneval. Děti se ustrojily do různých nápaditých masek. Ve školní tělocvičně pak tancovaly  a soutěžily o ceny, které do tomboly věnovali mnozí rodiče. Každý účastník v masce si odnesl cenu, diplom a sladkost. Moderátorka akce DJ Dagmar celým odpolednem provázela v přestrojení za zámeckou paní. Kdo se skrýval pod hrozivým zjevem chodící mumie – to věděli jen žáci samotní, kteří tuto mumii ustrojovali. Velké poděkování patří rodičům za ceny do tomboly a také všem, kteří přišli a přispěli dobrou náladou k příjemnému prožití odpoledne. Příští karneval se určitě také vydaří.