zš holešov základní škola Holešov

Ve středu 6. března proběhla na naší škole recitační soutěž v anglickém jazyce 4. a 5. ročníků – English Rhyming Competition 2019.

Zúčastnilo se 17 odvážných a dobře naladěných recitátorek a recitátorů, kteří se vždy nejprve stručně představili a poté se pustili do svého přednesu. Repertoár básní byl široký a pestrý. Výkony žáků byly různé, našla se spousta talentů, v některých případech hrála roli tréma, ale společně jsme si jednotlivá vystoupení všech žáků užili a poté čekal porotu nelehký úkol – určit vítěze.

A jak to dopadlo?

V kategorii 4. ročníku zvítězila Viktorie Thuy Van Do ze 4. C před druhou Vanessou Pařilovou ze 4. B a třetí Andreou Dvořákovou  ze 4. A. V kategorii 5. ročníku vyhrála Kristýna Remešová z 5. C, za kterou se umístila dvojice žákyň z 5. B recitující společnou báseň, a to Diana Dvořáková a Vendula Křížková. Na třetím místě skončili se shodným bodovým ohodnocením  Tereza Pospíšilová z 5. B a Šimon Pláňava z 5. A.

Účastnit se recitační soutěže a navíc v anglickém jazyce vyžaduje velkou odvahu, takže ještě jednou všem odvážným účastníkům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí a úspěchů při studiu anglického jazyka do dalších let.

Vyučující anglického jazyka