zš holešov základní škola Holešov

Daltonské dny

Od měsíce března jsme s žáky čtvrtých ročníků začali jednou týdně s výukou podle Daltonského plánu.

Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová v prvním dvacetiletí 20. století. Jeho základní principy jsou zodpovědná svoboda, spolupráce a samostatnost. Tyto cíle motivují žáka, aby se stal aktivním účastníkem vyučování.

Podle principu tohoto směru se snažíme žákovi poskytnout dostatek svobody a samostatnosti. Pracuje pak vlastním tempem na předem daných úkolech.

A jak probíhá den v praxi? Ráno se děti seznámí s cílem každé hodiny. Pak si zapíší vlastní rozvrh. V hodině vypracují část povinnou a pak mohou pracovat na úkolu „Extra“. Ten je nabízen z jakéhokoliv předmětu. Jakmile žák splní povinnou i dobrovolnou část, zaznačí vše do daltonské tabule. Ta slouží ke sledování průběhu žákových pokroků. Při práci s ní si zvyknou na určitý systém práce. Učitel zároveň získává přehled o tom, v jaké fázi se žáci právě nacházejí, jakému předmětu dávají přednost a jaké je jejich pracovní tempo.