zš holešov základní škola Holešov

PLAVÁNÍ NÁS BAVÍ

Od dubna navštěvujeme opět plavecký bazén. Absolvujeme povinný výcvik v Plaveckém areálu v Přerově. Ten si naši třeťáci i čtvrťáci náležitě užívají. Vodnická výuka probíhá ve dvou po sobě jdoucích ročnících a uskutečňuje se v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Plavání, které je zařazeno jako učivo našeho Školního vzdělávacího programu, je  součástí vzdělávacího oboru Tělesná výchova.