zš holešov základní škola Holešov

DEN ZEMĚ     

Také naše škola se připojila k oslavě svátku Dne Země. Ten vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek. Od roku 1990 se k oslavám  přidala i Česká republika. 22.duben je věnovaný planetě Zemi. Spolu s ostatními školami a Střediskem volného času  TYMY jsme strávili středeční dopoledne v zámeckém parku. Cílem programu bylo připomenout si, že máme naši  planetu jen půjčenou, a  ke všemu, co na ní roste, žije a je, bychom měli přistupovat s pokorou. Cílem moderních oslav  je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.