zš holešov základní škola Holešov

V měsíci květnu proběhlo školní kolo soutěže v ruském jazyce pro žáky 9. ročníku. Úkoly, se kterými se žáci potýkali, byly zaměřeny na porozumění textu, kdy žáci vyhledávali určité informace a posuzovali pravdivost tvrzení na základě přečteného textu. Dále museli žáci prokázat znalosti gramatiky a křížovka prověřila jejich slovní zásobu. A jak soutěž letos dopadla? Stupně vítězů obsadila děvčata ze třídy 9. C, a to v následujícím pořadí:

1. místo: Lucie Štěpánková

2. místo: Sabina Vrbecká

3. místo: Kamila Polišenská

Děvčatům k úspěchu gratulujeme a přejeme jim, ať se jim při studiu jazyků i nadále daří!