zš holešov základní škola Holešov

V pěkném prostředí Beskyd v hotelu Duo a jeho okolí žáci třetích tříd naší základní školy prožili v době od 10. do 14. 6. 2019 dny plné nevšedních zážitků. Během školy v přírodě se děti obou tříd v novém prostředí lépe poznaly, upevnily svá přátelství a získaly nové poznatky a zkušenosti.

Po celou dobu pobytu byl pro děti připravený bohatý program, který zahrnoval řadu aktivit z oblasti sportu, zábavných her, vycházek do přírody, výtvarných i rukodělných činností.

Během pobytu v přírodě děti měly možnost lépe poznat tento krásný kout naší vlasti prostřednictvím několika výletů. Své vědomosti si rozšířily návštěvou Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou, prohlídkou Technického muzea v Kopřivnici či exkurzí do pekařství ve Štramberku, kde  zhlédly postup pečení štramberských uší, poté z výšky Štramberské Trúby pozorovaly okolní krajinu, dále navštívily rodiště Leoše Janáčka a zdejší zříceninu hradu Hukvaldy. S lidovými tradicemi a řemesly se seznámily ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na Pustevnách na všechny čekal nevšední zážitek při zdolávání stezky Valašky.

Na závěr pobytu v přírodě nechyběl tradiční táborák s opékáním špekáčků, stezka odvahy a karneval s diskotékou.

Pěkné prostředí Beskyd, příznivé počasí, dobrá kuchyně, příjemní lidé, plno zážitků a vzpomínek bylo důvodem, že se dětem na pobytu v přírodě líbilo a celá školní akce se tak velmi vydařila.