zš holešov základní škola Holešov

Od školního roku 2019 – 2020 máme několik nově vybudovaných nebo opravených učeben. Z vlastních ušetřených prostředků jsme během prázdnin kompletně opravili jednu třídu a kabinet ve staré budově. Z bývalého bytu školníka jsme vybudovali učebnu pro keramiku. Z projektu IROP jsme financovali nové zařízení pro dvě učebny cizích jazyků a tři učebny informatiky. Celkem tedy můžeme vyučovat v 5 učebnách vybavených počítači a k tomu jsme nakoupili 30 tabletů pro žáky. Rekonstrukci čeká ještě pracoviště školního psychologa.