zš holešov základní škola Holešov
Každý by měl znát město, ve kterém žije. Proto již celý měsíc naši třeťáci objevují město Holešov. Chodí na procházky a navštěvují různé památky, dělají projekty a čtou si zajímavosti o našem městě. Většina z nich byla ve svém životě poprvé v židovské synagoze, kde jsme měli možnost si prohlédnout nejen část, kde se konají bohoslužby, ale také čítárnu se vzácnými knihami. Nejslavnějším rabínem v Holešově byl rabín Šach, jehož hrob jsme také navštívili. Nahlédli jsme  do kostela Nanebevzetí Panny Marie a navštívili Zemanovu kovárnu. Na zámku jsme měli možnost vidět hlavní sál, zámeckou kapli a celé sklepení. Vydováděli jsme se potom v zámeckých zahradách. Naše město je krásné a slíbili jsme si, že o něj budeme pečovat.