zš holešov základní škola Holešov

Od letošního školního roku začal na naší škole pracovat Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci – badatelé -  2. až 5. ročníku. Každé úterý po obědě se scházíme v učebně a laboratoři chemie a řešíme zapeklité úkoly. Kromě zábavy a radosti z pokusů získávají žáci cenné informace z oblasti přírodních věd, které mohou využít při svém dalším studiu. Naši badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením.

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Na naší první schůzce jsme si vlastnoručně vyrobili speciální roztok na bubliny a pozvali kamarády z 5. oddělení školní družiny. Už teď se těšme na další naše setkání, kdy prozkoumáme vlastnosti jedlé sody a octu.