zš holešov základní škola Holešov

Adapťák byl prima …..

Měsíc září uběhl jako voda a už tu byl náš dlouho očekávaný adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku.

Ve středu 25. září jsme 6. A, 6. B a 6. D zamířili do Rajnochovic k hotelu Pod Šaumburkem, kde jsme měli společně prožít tři dny plné her a zábavy. Cílem bylo naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat a navázat nová přátelství.

 Hned po příjezdu nám bylo jasné, že si to opravdu náramně užijeme. A užívali jsme si. A to nejen se svou třídou, ale i s ostatními třídami navzájem.

Celou středu jsme strávili společně na hřišti, kde byly pro nás připraveny spíše sportovní aktivity, při kterých byl úspěch podmíněn nejen sportovním výkonem, ale především smyslem pro týmovou práci.

Ve čtvrtek jsme šli na Kelčský Javorník. Pěkné počasí nám přálo, z rozhledny byl krásný výhled. Na zpáteční cestě jsme hráli hru jménem „kolíkovaná“, která se všem moc líbila. Večer byla každá třída se svou třídní učitelkou. Hráli se různé zajímavé hry. Na závěr večera jsme si z papíru vystřihli svou dlaň a navzájem jsme do ní vepsali hezké vzkazy, které nás moc potěšily.

V pátek jsme si zabalili věci, uklidili pokoje a vydali se na zpáteční cestu. Šli jsme pěšky do obce Osíčko a odtud vlakem do Holešova.

Jak jsme si na začátku mysleli, že si to užijeme, tak se i stalo. Díky hrám jsme také pochopili, že je lepší být jeden tým, držet spolu, táhnout za jeden provaz, kdy toho dokážeme víc, než každý jednotlivec sám za sebe.

Všechny pocity, zážitky, myšlenky, chvíle radosti zůstanou dlouho v našich hlavách a po čase si je připomeneme dopisem, který jsme si na adaptačním pobytu napsali a adresovali jej do června roku 2023. 

                                                                                                                                             Eliška Janalíková, 6. B

                                                                                                                                             Gabriela Solařová, 6. B

                                                                                                                                             David Šiška, 6. B

 Tato akce je mimo jiné také hrazena z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova – tzv. Akce  milion.