zš holešov základní škola Holešov

Klára Podolová 2Přírodovědné soutěže jsou na 1. ZŠ Holešov doménou žáků matematických tříd. Pravidelně máme úspěšné účastníky v okresních i krajských kolech Přírodovědného klokana nebo Logické olympiády. I letos jsme obsadili krásná místa.

Přírodovědný klokan – celkem 479 řešitelů v  okrese
  třída školní kolo okresní kolo
Matěj Pumprla 9. C 1. 18.
Lukáš Chaloupek 8. C 2.  
Jiří Novák 9. C 3.  
Logická olympiáda – celkem 1 181 řešitelů v kraji
    školní kolo krajské kolo
Jiří Novák 9. C 1. 8.

Další body získala žákyně naší školy Klára Podolová z 9. D, která se zúčastnila 2. 11. 2019 pěvecké soutěže Všetulské dostavník – Dětská porta a Melodie v Středisku volného času TYMY. Vystupovala s písní “ Mořská sůl na řasách „, na který jí hudební podklad vytvořil pan učitel hudební výchovy Pavel Březina. Umístila se na krásném třetím místě. Moc gratulujeme.