zš holešov základní škola Holešov

logo projektu 47

 

 

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ICT a jazyků

Doba projektu: červenec 2017 – listopad 2019

Výše projektu: 4 154 170,- Kč

Výše dotace: 90 %

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003901

Popis projektu: Hlavním cílem byla rekonstrukce internetové sítě, rekonstrukce učebny ICT a vybudování dvou dalších ICT učeben a rekonstrukce dvou učeben cizích jazyků.  Toto zkvalitnění pracovních podmínek má vliv na zlepšení výsledků ve vzdělávání.

Při výuce cizích jazyků (anglického, německého a ruského) žáci mohou využívat nahrávacího programu, což umožní kvalitní poslech, komunikaci ve dvojicích i skupinách, využití počítačových programů na noteboocích. Vybavení počítačových učeben rozšíří možnost využití ICT ve všech výukových předmětech na 1. i 2. stupni školy. Tyto učebny jsou také vybaveny novým účelným a pohodlným nábytkem na míru.

Součástí projektu je vybudování pracoviště školního psychologa pro podporu bezpečného klimatu ve škole a zvýšení komfortu poskytovaných služeb žákům, jejich rodičům i pedagogům a venkovní úprava prostoru vedle atria, kde byly vysazeny drobné okrasné rostliny a doplněn mobiliář.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.