zš holešov základní škola Holešov

publicita CKPNázev projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Výzva: OP VVV MŠMT č. 02_16_010, Budování kapacit I.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Příjemce dotace: Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. + 42 partnerských škol

Popis projektu: V rámci projektu vzniklo v průběhu tří let 42 center kolegiální podpory a vzájemného učení (CKP), která mají za úkol rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodních věd, a to zapojením žáků do výuky pomocí experimentu. Školy jsou vhodně rozmístěny na území každého ze 14 krajů České republiky včetně hlavního města Prahy.

Hlavním cílem kolegiální podpory jednotlivých škol je osobnostní a profesní rozvoj pedagogů – získat, procvičit a zdokonalit činnosti účastníků projektu, a tím docílit zatraktivnění přírodních věd pro žáky základních škol.

Pedagogičtí pracovníci se naučí, jak své zkušenosti a dovednosti mohou předávat jiným pedagogům. Prostřednictvím působení center kolegiální podpory (CKP) dochází k rozvoji učitelů, kteří se naučí reflektovat svoji výuku. Profesní rozvoj se odehrává na odborných školeních interních lektorů, workshopech, konferencích a bezprostředně ve třídách, nad autentickými žákovskými a dětskými výkony.

Kreativita žáků je umožněna badatelským způsobem výuky při použití pomůcek z oblasti přírodních věd, které jsou nezbytnou součástí experimentu (např. čidla, měřidla, zkumavky, ad.). Každá škola v rámci projektu obdržela sady pomůcek, tablety, notebooky a měřící systém Pasco.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH WORKSHOPŮ PRO ŽÁKY, STUDENTY, PEDAGOGY a VEŘEJNOST:

FYZIKA:
1. a) Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu)

    b) Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu)

2. a) Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem)

    b) Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk)

CHEMIE:
1. a) Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH)

    b) Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty)

2. a) Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH)

    b) Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu Boyleově-Mariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově z., teploměr, tlakoměr)

BIOLOGIE A ENVIRONMENTALISTIKA:
1. a) Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny)

    b) Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)

    c) Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální

        měření – např. sledování kvality vody)

  Ze Zlínského kraje jsou zapojeny do projektu tyto školy:

  • Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace
  • ZŠ Kunovice, U Pálenice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice
  • 1. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov