zš holešov základní škola Holešov

Den Slabikáře

Také v letošním školním roce  proběhla na naší škole akce s názvem Den Slabikáře. Připravuje se na období, kdy by už prvňáčci měli poznat a přečíst v Živé abecedě slabiky, slova  a jednoduché věty.

Žáci obou prvních tříd byli 22. listopadu po příchodu do školy nedočkaví, až budou moci ukázat svým rodičům a ostatním přítomným, co se během krátké doby ve škole již naučili.

S nadšením předvedli nejen jak umí zazpívat písničku, přednést básničku, ale hlavně, že se jim čtení a práce s písmenky opravdu daří.

Na závěr slavnostní hodiny byl pro každého prvňáčka za jeho pěkný výkon připraven upomínkový list, sladká medaile, drobný dárek a především všemi tolik očekávaný Slabikář – ten jim otevře cestu k dalším čtenářským dovednostem.