zš holešov základní škola Holešov

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje od 11.března 2020 osobní přítomnost žáků ve školách.  Z tohoto důvodu bude naše škola do odvolání zavřena.
Žákům budou prostřednictvím Edupage zasílány materiály pro domácí práci.
Obědy ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny.
Další aktuální informace sledujte na Edupage a webových stránkách školy, popřípadě ve sdělovacích prostředcích.

Provoz sportovní haly zatím není omezen, tréninky mohou probíhat, pokud trenéři a vedoucí oddílů sami nezruší své sportovní akce. Z nařízení MZ ČR je od 10. 3. 2020 od 18:00 hodin zakázáno konání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zatím tedy nejsou zrušena ani víkendová utkání. Informaci budeme podle potřeby aktualizovat.