zš holešov základní škola Holešov

Informace o výuce všem rodičům

Žádáme všechny rodiče žáků, aby sledovali informace v elektronické žákovské knížce v systému Edu Page, kam  budou všem žákům zasílány pokyny ohledně domácí výuky. Je povinností dětí zadané úkoly vypracovat. Budou průběžně kontrolovány a hodnoceny. Hodnocení bude zahrnuto do celkové klasifikace za 2. pololetí. Děkujeme.