zš holešov základní škola Holešov

Kroužky školního klubu jsou zpoplatněny 100,- Kč za pololetí (pro děti přihlášené do družiny jsou zdarma). Kroužky školní družiny jsou zdarma.

Kroužky školního klubu 2019-20
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1 Sportovní hry 2. ročník Křenková pondělí 11:35 – 12:20
2 Badatelský klub 2. – 5. ročník Winklerová úterý 12:45 – 14:00
3 Keramický 1. – 5. ročník Winklerová středa 12:30 – 13:30
4 Logopedický 1. – 5. ročník Jeřábková pondělí, středa podle domluvy
5 Čtení nás baví 1. A Jeřábková pondělí 11:35 – 12:20
6 Zábavná angličtina 5. ročník Krumpolcová středa 12:30 – 13:15
7 Angličtina 4. ročník Kučerová úterý 13:25 – 14:10
8 Čtenářský klub 3. ročník Gořalíková úterý 12:30 – 13:15
9 Zahrádkářský 1. – 5. ročník Skýpalová středa  13:15 – 14:45
10 Doučování z angličtiny 7. ročník Ambróšová středa 13:45 – 14:25
11 Kondiční cvičení 6. – 9. ročník Hřib úterý 6:45 – 7:30
12 Florbal 6. – 9. ročník Oral pondělí 13:45 – 15:00
13 Volejbal – chlapci 6. – 9. ročník Janečka úterý 13:45 – 15:00
14 Vojelbal – dívky  6. – 9. ročník Grešová úterý 13:45 – 15:00
15 Klub matematické logiky  a deskových her 6. – 9. ročník Stojanová středa 13:45 – 15:00
16 Kroužek elektroniky a robotiky 5. – 9. ročník Hrnčiřík úterý 13:30 – 15:00
Kroužky školní družiny 2019-20
  název kroužku pro třídy vedoucí den čas
1 Zumba 1. – 5. třída Solařová pondělí 15:00 – 16:00
2 Keramický 1. – 2. třída Dohnálková pondělí 15:00 – 16:30
3 Everyday English 1. – 9. třída Barančík  pondělí 15:00 – 16:30
4 Dramatický 1. – 5. třída Barančík  úterý 15:00 – 16:30
5 Pečení 1. – 5. třída Solařová úterý 15:00 – 16:30
6 Šikulové 1. – 5. třída Dohnálková  úterý 15:00 – 16:30
7 Šachy 1. – 5. třída Tomeček M., Barančík I. středa 15:00 – 16:30
8 Keramický  3. – 5. třída Dohnálková  středa 15:00 – 16:30
9 Sportovní hry 1. – 5. třída Barančík čtvrtek 15:00 – 16:30
10 Výletníček 1. – 5. třída Barančík  sobota 1 x měsíčně 1x za měsíc
NÁPLŇ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ ŠD
1 Taneční sestavy při hudbě, pompony
2 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
3 Interaktivní kroužek angličtiny – žáci si vyzkouší, kdy je třeba angličtina při každodenních činnostech – práce s počítačem, tabletem, vaření, dopisování se zahraničím, naučí se anglické písničky, nacvičí krátké divadlo a nejen to.
4 Dramatická cvičení/hry, návštěva divadelního představení, nastudování dovadal pro rodiče
5 Pečení všeho sladkého i slaného
6 Pracovní a tvořivé činnosti všeho druhu (drátkování, práce s přírodním materiálem atd.)
7 Šachy pod vedením trenéra šachového oddílu Holešov p. Mariána Tomečka
8 Výroba dekorativní keramiky,drobné dárky
9 Vybíjená, florbal, fotbal, přehazovaná, basketbal, baseball atd.
10 Celodenní výlety za poznáním a zajímavostmi