zš holešov základní škola Holešov

 

Třída

Název volitelného předmětu

Vyučující

Žáků ve skupině

Počet hodin

6. A Cvičení z českého jazyka Gabrhelíková Jarmila Celá třída 1
Cvičení z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1
6. B Sportovní trénink Grešová Šárka Celá třída 2
6. C Seminář z matematiky Procházková Libuše Celá třída 2
7. A Cvičení z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1
Ruský jazyk Grešová Šárka 21 2
7. AB Německý jazyk Ambróšová Pavla 3+9 2
Ruský jazyk Sabová Jana 4+16 2
7. B Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída 1
7. C Seminář z matematiky Dvořáková Jaroslava Celá třída 1
Německý jazyk Sabová Jana 10 2
Ruský jazyk Smiřická Edda 13 2
8. A Sportovní hry Hřib Jakub 8 2
Konverzace z Aj Navrátilová Žaneta 11 2
Seminář z Hv Březina Pavel 4 2
Ruský jazyk Grešová Šárka 16 2
8. AB Německý jazyk Ambróšová Pavla 6+8 2
8. B Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída 1
Ruský jazyk Sabová Jana 16 2
Sportovní hry Hřib Jakub Celá třída 1
8. C Německý jazyk Ambróšová Pavla 10 2
Ruský jazyk Sabová Jana 12 2
Seminář z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1
Konverzace z Aj – 1 Mrnůštík Navrátilová 11 2
Konverzace z Aj – 2 Gregušová Jitka 11 2
8. D Ruský jazyk Grešová Šárka 10 2
Německý jazyk Ambróšová Pavla 14 2
Sportovní hry Hřib Jakub 11 2
Konverzace z Aj Navrátilová Žaneta 7 2
Seminář z Hv Březina Pavel 6 2
9. A Přírodovědný seminář Halabala Ivo Celá třída 2
Ruský jazyk Grešová Šárka Celá třída 2
9.B Informatika Stojanová Dagmar 13 1
Konverzace z Aj Mrnůštík Navrátilová 11 1
Sportovní hry Hřib Jakub Celá třída 1
9. BC Německý jazyk Ambróšová Pavla 17 2
Ruský jazyk Sabová Jana 7+7 2
Německý jazyk Smiřická Edda 14 2
9. C Seminář z matematiky Smiřická Edda Celá třída 1
Konverzace z Aj – 1 Mrnůštík Navrátilová 11 1
Konverzace z Aj – 2 Obdržálková Pavla 11 1

 

HOME