zš holešov základní škola Holešov

Družina v září - drakiáda, moštování, zámek...

Na začátku školního roku jsme ve školní družině nezaháleli a uspořádali pro děti několik zajímavých akcí.

Tou první bylo moštování u zahrádkářů. Děti si ve školním sadu nasbíraly jablíčka a ta byla za pomoci jedné ochotné maminky převezena do areálu svazu zahrádkářů. Tam na nás už čekal pán, který dětem vysvětlil co a jak a děti si samy! vyrobily z jablíček vlastní mošt, který si pak odnesly domů, a mohly si srovnat rozdíl, mezi kupovanou jablečnou šťávou a tou čerstvou.

Další akcí byla návštěva zámku. Prošli jsme většinu zrekonstruovaných prostor i výstavní salu terrenu a všude se nám dostalo spoustu zajímavých informací. Po zámku jsme se šli ještě podívat do zámecké kovárny, kde jsme mohli vidět, jak se u zámku kdysi žilo, a nechybělo ani nakouknutí do kdysi tajné chodby spojující zámek s kovárnou.

Den poté jsme uspořádali pro děti opékání špekáčků. Každému chutnalo, nikdo se nespálil, všichni odcházeli spokojení, takže opékání bylo úspěšné.

A poslední akcí byla drakiáda, kvůli nepříznivému počasí se musela přesunout až na začátek října, ale  ve výsledku to bylo dobře, protože jsme měli ideální počasí na pouštění draků. Po drobných problémech s konstrukcí draků a vůbec s technikou pouštění začali nakonec draci jeden po druhém stoupat k obloze. Nejlepší piloti draků byli na závěr po zásluze odměněni.